UPM tähtää sertifioitujen puukuitujen käytön lisäämiseen kaikilla tehtaillaan

UPM tähtää sertifioitujen puukuitujen käytön lisäämiseen kaikilla tehtaillaan. Osana tätä ohjelmaa UPM:n Caledonianin tehdas Skotlannissa on äskettäin hakenut ja saanut sekä PEFC:n ja FSC:n standardien mukaiset puunalkuperäketjusertifikaatit. Kuten tunnettua molemmat sertifikaatit edistävät hyvää ja kestävää metsänhoitoa erinomaisella tavalla.

"Metsäsertifikaateista on käyty pitkään vilkasta keskustelua. Tällä hetkellä kuitenkin vain noin 4 % maailman metsistä on sertifioitu. UPM:n tavoitteena on lisätä sertifioitujen puukuitujen käyttöä merkittävästi kaikilla tehtaillamme. Skotlannissa haluamme tutkia eri järjestelmien toimivuutta käytännössä, ja kaksoissertifiointi tarjoaa hyvän keinon vertailla näitä kahta sertifiointijärjestelmää tasapuolisesti", resurssijohtaja Markku Tynkkynen sanoo.

Yhtiö tukee voimakkaasti keskenään vertailukelpoisten, kestävää kehitystä edistävien metsäsertifiointijärjestelmien keskinäistä tunnustamista. Metsäsertifioinnilla UPM haluaa varmistaa, että sen käyttämä puu tulee hyvin ja kestävästi hoidetuista metsistä. UPM:llä on omat metsäsertifiointiperiaatteet ja yhtiö käyttää useita kansallisia ja kansainvälisiä sertifiointijärjestelmiä, mukaan lukien PEFC, FSC and SFI. Sertifiointijärjestelmä valitaan paikallisin perustein.

Viime vuosina UPM on kehittänyt puun alkuperän seurantajärjestelmiä erityisesti eurooppalaisilla paperi- ja sellutehtaillaan. Kaikkiaan 12 UPM:n tehtaalla on tällä hetkellä sertifioitu puun alkuperän seurantajärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan varmistaa tuotteeseen käytetyn sertifioidun puuraaka-aineen osuus.

Tällä hetkellä maailmassa on käytössä yli 50 eri sertifiointijärjestelmää. UPM edistää järjestelmien keskinäistä tunnustamista muun muassa osallistumalla aktiivisesti WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) ja sen alatyöryhmien toimintaan.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Olav Henriksen, UPM, kansainväliset metsäasiat, puh.0204 150 052
Ympäristöpäällikkö Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM Metsä, puh. 0204 16 3862
Tehtaanjohtaja Gordon Mitchell, UPM, Caledonian, puh. +44 1294 314 422

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
1.3.2004


Tiedoksi toimituksille:

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on pinta-alallisesti laajin kansainvälinen metsäsertifioinnin järjestelmä. PEFC on hyväksynyt 13 eurooppalaista kansallista metsäsertifioinnin järjestelmää. PEFC on sertifiointijärjestelmien yhteinen katto-organisaatio, jonka kautta kansainväliset vaatimukset täyttävät kansalliset metsäsertifioinnin järjestelmät tunnustavat toinen toisensa. PEFC sisältää periaatteet metsäsertifioinnille, puun alkuperäketjun seurannalle sekä tuotemerkinnälle. PEFC:n vaatimusten täyttäminen edellyttää riippumatonta tarkastusta. Sertifiointijärjestelmät perustuvat kansainvälisessä yhteistyössä laadittuihin periaatteisiin ja niiden kansallisiin sovelluksiin. Euroopassa nämä periaatteet on sovittu metsäministereiden yhteisissä kokouksissa. Lisätietoja: www.pefc.org.

FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen, kansalaisjärjestöjen aloitteesta vuonna 1993 perustettu järjestelmä, jonka tehtävänä on tukea ympäristön, yhteiskunnan ja talouden huomioivaa hyvää metsänhoitoa. FSC:llä on jäseniä 58 maassa. Järjestö on määritellyt metsien hoidolle kymmenen yleistä periaatetta. Varsinaiset sertifioinnin ohjeet laaditaan FSC:n sääntöjen mukaan kansallisessa yhteistyössä näiden periaatteiden pohjalle. FSC:n vaatimusten täyttäminen edellyttää riippumatonta tarkastusta. Lisätietoja: www.fscoax.org