UPM suunnittelee saha- ja puujalosteliiketoimintojen tuotannonrajoituksia ja tehostamista

(UPM, Helsinki, 1.12.2011 klo 11:30) – UPM aloittaa saha- ja puujalosteliiketoiminnoissa yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tuotannonrajoituksista sekä tuotannon tehostamisesta.

”Kysynnän lasku, heikko kustannuskilpailukyky ja Euroopassa vallitseva ylikapasiteetti sahatavaran ja puujalosteiden tuotannossa vaikeuttavat liiketoimintaa. Neuvottelut toimintojen tehostamisesta käynnistetään saha- ja puujalosteliiketoimintojen pitkän aikavälin kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi”, toteaa UPM:n sahaliiketoiminnan johtaja Ilkka Ylipoti.

Tuotantotoimintojen tehostamissuunnitelmaa koskevat neuvottelut aloitetaan Aureskoskella, Lappeenrannassa sekä Pestovossa Venäjällä. Suunniteltujen tehostamistoimenpiteiden toteutuessa henkilöstö vähenisi yhteensä enintään 59 henkilöä.

Vuoden 2012 ensimmäistä neljännestä koskevat neuvottelut tuotannonrajoituksista pidetään kaikilla Suomen sahoilla ja puujalostetehtailla lukuun ottamatta Heinolan puujalostetehdasta. Mahdollisista tuotannonrajoituksista aiheutuvien lomautusten pituudet vaihtelevat yksiköittäin ja ovat kestoltaan enintään 90 päivää. Tuotannonrajoituksia koskevien neuvotteluiden piirissä on yhteensä 554 henkilöä Suomessa.

Vaneriliiketoiminta sopeuttaa tuotantoa tarvittaessa

Lokakuun lopussa alkaneet UPM:n vaneriliiketoiminnan suomalaisten tehtaiden tuotannon sopeuttamista koskeneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Yhtiö on päättänyt neuvotteluiden pohjalta sopeuttaa Joensuun, Jyväskylän, Ristiinan ja Savonlinnan vaneritehtaiden tuotantoa vuoden 2012 loppuun mennessä tarvittaessa enintään 90 päivää kestävillä lomautuksilla.

”Lomautusten ajankohdista ja kestoista päätetään tehdaskohtaisesti markkinatilanteen mukaan ja ne koskevat toteutuessaan tehtaiden koko henkilöstöä. Voimalaitokset ja Savonlinnan laajennusinvestointi ovat sopeutustoimenpiteiden ulkopuolella”, kertoo henkilöstöjohtaja Petri Parjanen UPM:n Vaneriliiketoiminnasta.

Lisätietoja antavat (klo 11.45 jälkeen) :
Johtaja Ilkka Ylipoti, UPM Timber, sahaliiketoiminta puh. 040 556 0808
Johtaja Arto Halonen, UPM Living, puujalosteliiketoiminta puh. 040 823 2877
Henkilöstöjohtaja, Petri Parjanen, UPM, Vaneriliiketoiminta, puh. 040 833 5297

Taustaksi toimituksille

UPM Timber –sahaliiketoiminta valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen. Sertifioiduista metsistä hankitusta puusta tuotettavan sahatavaran vuosittainen tuotantokapasiteetti on yhteensä 2,3 miljoonaa m3. UPM:n 7 sahaa sijaitsevat Suomessa, Itävallassa ja Venäjällä. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella, ja Porissa (Seikku). www.upmtimber.fi

UPM Living –puujalosteliiketoiminta valmistaa kestäviä, kauniita ja kierrätettäviä puupohjaisia tuotteita kuluttajille ja teollisuudelle. Sertifioidusta puuraaka-aineesta valmistettavista tuotteista koostuvat kodin sisustamisen, pihan ja talon rakentamisen laadukkaat ainekset. UPM Living –liiketoiminnan 7 tuotantolaitosta sijaitsevat Suomessa Aureskoskella, Heinolassa, Lappeenrannassa, Uusikaarlepyyssä ja Porissa sekä Ranskassa Aigrefeuillessa ja Venäjällä Pestovossa.  Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 420.000 m3 puutuotteita. www.upmliving.fi

UPM Vaneriliiketoiminta tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada -vaneria huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 347 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja sen palveluksessa on noin 2500 henkilöä, joista 1700 Suomessa. UPM:llä on 6 vaneritehdasta ja yksi viilutehdas Suomessa sekä vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa. www.wisa.fi , www.upmgrada.com

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi