UPM suunnittelee rakennejärjestelyjä ja pysyviä sulkemisia Vaneri- ja Sahaliiketoimintojensa kilpailukyvyn varmistamiseksi Suomessa

- Savonlinnan tehtaasta kaavaillaan maailmanluokan koivuvaneriyksikköä

(UPM, Helsinki, 3.11.2009 klo 9.30) – UPM suunnittelee merkittäviä uudelleenjärjestelyjä Vaneri- ja Sahaliiketoimintojensa kilpailukyvyn varmistamiseksi Suomessa. Tavoitteena on parantaa liiketoimintojen pitkän aikavälin kustannuskilpailukykyä olennaisesti sekä nostaa tuotannon jalostusarvoa Suomessa. Suunnitelmaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät Vaneri- ja Sahaliiketoiminnoissa välittömästi.

UPM harkitsee Heinolan vaneritehtaan ja sahan, Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan vaneritehtaan sekä Parkanon jalostetehtaan pysyvää sulkemista vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vanerin osalta suunnitelmaan kuuluu lisäksi viikonloppuvuoroista luopuminen useimmilla Suomen tehtailla sekä toimihenkilöorganisaation tehostaminen. Myös Kaukaan jalostetehtaan tuotantoa järjestellään uudelleen. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuessa UPM:n henkilöstö vähenisi noin 870 henkilöllä, joista pysyvästi suljettaviksi suunnitelluissa yksiköissä työskentelee noin 650 henkilöä.

Suunniteltujen uudelleenjärjestelyjen kustannusten arvioidaan olevan noin 44 miljoonaa euroa sisältäen noin 11 miljoonaa euroa käyttöomaisuudesta tehtäviä arvonalennuksia.

Suunnitelman mukaan UPM aikoo investoida noin 25 miljoonaa euroa Savonlinnan vaneritehtaan laajennukseen sekä Kaukaan sahan ja Aureskosken jalostetehtaan tuotannon kehittämiseen. Suunnitelman toteutuessa Savonlinnan tehtaasta tulee maailman tehokkain koivuvaneriyksikkö, jonka kapasiteetti on 120 000 kuutiometriä korkealuokkaista koivuvaneria. Investoinnilla UPM haluaa turvata asemansa Euroopan johtavana vanerintoimittajana. Investoinneilla Kaukaan sahalle ja Aureskosken jalostetehtaalle vahvistettaisiin sahaliiketoiminnan kustannuskilpailukykyä ja markkina-asemaa Euroopassa.

"Keskittäminen ja tehostaminen luovat mahdollisuuksia kannattavalle toiminnalle Suomessa pitkällä aikavälillä. Suunniteltujen toimenpiteiden henkilöstövaikutukset ovat valitettavia mutta nykyinen tilanne on kestämätön. Kustannuskilpailukyky ja tehokas tuotantorakenne ovat sekä Vaneri- että Sahaliiketoiminnallemme välttämättömiä", sanoo UPM:n johtajiston jäsen ja Teknisen materiaalit -liiketoimintaryhmän johtaja Jussi Vanhanen.

"Suunnitelluilla toimenpiteillä UPM sopeuttaa tuotantonsa tasolle, jolla kannattava toiminta ja kilpailukykyinen raaka-aineen saatavuus ovat mahdollisia", sanoo Metsä- ja sahat -liiketoiminta-alueen johtaja Tuomo Visanko.

Vaneri- ja sahatuotteiden vaikea markkinatilanne ja heikko kannattavuus ovat jatkuneet viime syksystä lähtien, minkä vuoksi UPM on joutunut turvautumaan laajoihin tuotannonrajoituksiin ja lomautuksiin kaikilla tehtaillaan.

Heinolan vaneritehdas on seisonut kuluvan vuoden tammikuusta lähtien ja Kaukaan vaneritehdas toukokuusta lähtien. Molempien tehtaiden henkilökunta on ollut lomautettuna seisokin ajan. Kaukaan vaneritehtaalla työskentelee 298 henkilöä ja Heinolan vaneritehtaalla 212 henkilöä.

Heinolan sahalla sekä Parkanon ja Kaukaan jalostetehtailla tuotantoa on rajoitettu koko vuoden aikana. Heinolan sahalla työskentelee 77 henkilöä, Parkanon jalostetehtaalla 64 ja Kaukaan jalostetehtaalla 25 henkilöä.

"Jatkossa UPM:llä olisi Suomessa neljä modernia vaneritehdasta ja kaksi viilutehdasta, viisi sahaa ja kolme jalostetehdasta. Meillä on täällä erittäin hyvää osaamista ja vakaa toimintaympäristö. Suunnitellut toimenpiteet parantavat UPM:n kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin markkinoiden elpyessä. UPM on jatkossakin Euroopan johtava vanerintoimittaja", sanoo Jussi Vanhanen.

UPM:n Vaneriliiketoiminta työllistää tällä hetkellä Suomessa noin 2 450 henkilöä ja Sahaliiketoiminta noin 900 henkilöä. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuessa henkilöstö vähenisi Vaneriliiketoiminnassa noin 710 henkilöllä ja Sahaliiketoiminnassa noin 160 henkilöllä. Sahaliiketoiminta käynnistää välittömästi myös muuta Suomen tuotantoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisten tuotannonrajoitusten jatkamisesta ensi vuonna.

Yhtiö arvioi uudelleenjärjestelyn kustannusten olevan vuoden 2009 neljännen neljänneksen tuloksessa Vaneriliiketoiminnassa noin 30 miljoonaa euroa, josta kassavaikutteisia noin 24 miljoonaa euroa. Sahaliiketoiminnassa kustannusten arvioidaan olevan noin 14 miljoonaa euroa, josta kassavaikutteisia noin 9 miljoonaa euroa.

Ensimmäisiä yhteistoimintaneuvottelujen perusteella tehtäviä päätöksiä odotetaan ensi vuoden alussa. Neuvotteluissa käsitellään myös mahdollisuudet eläkejärjestelyihin, uudelleensijoittumisiin yhtiön sisällä ja uudelleenkouluttautumiseen.

Suunnitelmien toteutuessa UPM käynnistää Työstä työhön -ohjelman aiempien kokemusten pohjalta. Ohjelmaan sisältyisi aktiivisia työllistämistä ja uudelleenkoulutusta edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä useiden eri osapuolten kanssa.

Lehdistötilaisuudet

Suunnitelmia koskevat suomenkieliset lehdistötilaisuudet järjestetään tänään 3.11.2009 klo 11.00 seuraavasti:
- Heinolassa Opetusalan koulutuskeskuksessa (Opeko) osoite Lampikatu 5, jossa ovat paikalla UPM:n johtajat Jussi Vanhanen, Tuomo Visanko, Pauli Hänninen, Sakari Toivonen sekä Kari Hyvönen. Paikallinen yhteyshenkilö: Viestintäpäällikkö Markku Herrala, UPM, Vaneriliiketoiminta, puh. 040 586 2597
- Lappeenrannassa Kaukaan kerholla, osoite Kaukaankatu 26, jossa ovat paikalla UPM:n johtajat Hans Sohlström, Arto Juvonen, Raimo Särkelä sekä Matti Lehmuskorpi.
Paikallinen yhteyshenkilö: Viestintäpäällikkö Mariitta Stenbäck, UPM, Kaukas,
puh. 040 595 8904.
- Parkanossa jalostetehtaalla, osoite Teollisuustie 11, jossa ovat paikalla UPM:n johtajat Arto Halonen ja Matti Nordberg. Paikallinen yhteyshenkilö: Viestintäpäällikkö Antti Ratia, UPM, Sahaliiketoiminta, puh. 040 487 2173.

Lehdistötilaisuuden suomen- ja englanninkieliset esitysaineistot ovat ladattavissa tänään klo 11 lähtien yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.upm-kymmene.fi > Media > Pressikansio > Vaneri- ja Sahaliiketoimintojen kilpailukyvyn parantaminen.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Tapio Korpeinen, Energia ja sellu -liiketoimintaryhmä, UPM:n johtoryhmän jäsen,
puh. 0204 15 0567

Vaneriliiketoiminta – klo 11.45 jälkeen:
Johtaja Jussi Vanhanen, Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmä, puh. 040 567 2458
Johtaja Arto Juvonen, UPM, Vaneriliiketoiminta-alue, puh. 020 415 0469

Sahaliiketoiminta – klo 11.45 jälkeen:
Johtaja Tuomo Visanko, UPM, Metsä ja sahat -liiketoiminta-alue, puh. 020 415 6300
Johtaja Arto Halonen, UPM, Sahaliiketoiminta, puh. 040 823 2877

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

Tiedoksi toimituksille

Heinolan vaneritehdas työllistää 212 henkilöä ja tehtaan vuosituotantokapasiteetti on noin
50 000 kuutiometriä koivuvaneria.

Heinolan saha työllistää 77 henkilöä. Sahan vuosituotantokapasiteetti on noin 120 000 kuutiometriä sahatavaraa.


Kaukaan vaneritehdas työllistää 298 henkilöä. Tehtaan tuotantokapasiteetti on noin 80 000 kuutiometriä koivuvaneria vuodessa.

Kaukaan saha työllistää noin 160 henkilöä. Sahan tuotantokapasiteetti on noin 500 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa vuodessa.

Kaukaan jalostetehdas työllistää 25 henkilöä. Tehtaan tuotantokapasiteetti on noin 40 000 kuutiometriä jalostetuotteita vuodessa.

Parkanon jalostetehdas työllistää 64 henkilöä. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on noin 20 000 kuutiometriä jalostetuotteita.

Aureskosken jalostetehdas työllistää noin 60 henkilöä. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on noin 120 000 kuutiometriä jalostetuotteita.

Savonlinnan vaneritehdas työllistää noin 330 henkilöä. Tehtaan kapasiteetti on noin 80 000 kuutiometriä koivuvaneria vuodessa. Suunnitellun investoinnin jälkeen kapasiteetti nousee noin 120 000 kuutiometriin.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Kustannustehokkuus ja muutosvalmius ovat kilpailukykymme perusta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi

UPM tarjoaa korkealaatuisia WISA-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen, kuljetusväline- ja huonekaluteollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 530 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja sen palveluksessa on noin 3 400 henkilöä, joista 2 450 Suomessa. WISA-vaneria valmistetaan Heinolassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Ristiinassa sekä Savonlinnassa ja viiluja Lohjalla ja Kouvolassa. UPM:llä on lisäksi vanerin ja viilun valmistusta Venäjällä sekä vaneritehdas Virossa. www.wisa.fi

UPM:n sahaliiketoiminta valmistaa sahatavaraa ja jalosteita rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen ja puusepänteollisuuteen. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa kuutiometriä WISA-sahatavaraa ja jalosteita. UPM:n sahaliiketoiminta työllistää noin 1 300 henkilöä, ja sillä on 15 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella, Heinolassa ja Porissa (Seikku). UPM:n sahaliiketoiminta työllistää Suomessa noin 900 henkilöä.