UPM suunnittelee rajoituksia sahatavara- ja vanerituotantoonsa Suomessa vuonna 2009

(UPM, Helsinki, 28.10.2008 klo 9.35) – UPM suunnittelee rajoituksia sahatavara- ja vanerituotantoonsa ensi vuonna. UPM aloittaa yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista sahaus- ja jalostustuotannon rajoituksista yhtiön kaikilla tuotantolaitoksilla Suomessa. Pääsyynä neuvotteluesityksen antamiseen on yhä heikompana jatkuva markkinatilanne. Tuotannonrajoitukset toteutetaan kullakin tuotantolaitoksella erikseen sovittavalla tavalla. Tuotannonrajoituksia ja mahdollista henkilöstön lomauttamista koskevat yt-neuvottelut käynnistetään välittömästi. Neuvottelut koskevat noin 800 henkilöä.

Lisäksi UPM suunnittelee Heinolan vaneritehtaan henkilöstön lomauttamista ja aloittaa asiaa koskevat yt-neuvottelut. Syynä neuvotteluesityksen antamiseen on koivuvanerin nopeasti heikentynyt markkinatilanne. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko tehdasta ja kaikkia henkilöstöryhmiä. Mahdollisten lomautusten arvioidaan kestävän Heinolassa yli 90 päivää.

UPM:n sahaliiketoiminta valmistaa sahatavaraa ja jalosteita rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen ja puusepänteollisuuteen. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa kuutiometriä WISA-sahatavaraa ja jalosteita. UPM:n sahaliiketoiminnalla on 16 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n 7 sahaa Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella, Heinolassa, Porissa (Seikku) ja Leivonmäellä. UPM päätti aiemmin tänä vuonna sulkea Leivonmäen sahan vuoden loppuun mennessä. UPM:n sahaliiketoiminta työllistää 1 350 henkilöä.

Heinolan vaneritehdas valmistaa pitkälle jalostettuja WISA-vanereita lähinnä betonointi- ja rakennusteollisuuden sekä parkettiteollisuuden käyttöön. Tehtaan tuotantokapasiteetti on noin
50 000 kuutiometriä koivuvaneria vuodessa ja tehtaalla työskentelee noin 230 henkilöä.

Lisätietoja antavat:
Sahat: Tuotantojohtaja Arto Halonen, UPM Sahaliiketoiminta, puh. 040 8232877
Vaneri: Tuotantojohtaja Kari Hyvönen, UPM Vaneriliiketoiminta, puh. 0400 258293