UPM suunnittelee Lahden vanerinjalostustoiminnan siirtämistä muille tehtaille ja varautuu lomautuksiin Kaukaan vaneritehtaalla sekä sahoilla Suomessa

(UPM, Helsinki, 9.2.2009 klo 10.00) – UPM suunnittelee Lahden vanerinjalostustehtaan toiminnan siirtämistä yhtiön muille tehtaille sekä Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan vaneritehtaan henkilöstön lomauttamista yli 90 päiväksi. Yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut ensi viikolla. Syynä neuvotteluesityksen antamiseen on vanerituotteiden edelleen heikentynyt markkinatilanne. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Lahden jalostustehtaan ja Kaukaan vaneritehtaan kaikkia henkilöstöryhmiä.

Lahden jalostustehtaalla jatkojalostetaan UPM:n omilla vaneritehtailla valmistettuja levyjä erilaisiin teollisiin käyttökohteisiin ja rakentamiseen. Tehtaalla työskentelee noin 110 henkilöä.

Lahdessa jatkavat UPM:n vaneri- ja sahaliiketoiminnan esikunnat, ProFi-puumuovikomposiitti- liiketoiminta, sekä konsernin yhteiset toiminnot, jotka työllistävät yhteensä noin 220 henkilöä.

Kaukaan vaneritehdas Lappeenrannassa valmistaa pinnoittamattomia ja pinnoitettuja WISA-vanereita lähinnä kuljetusvälineteollisuuden käyttöön. Tehtaalla työskentelee noin 320 henkilöä.

UPM valmistaa Kaukaan tehtailla vanerin lisäksi paperia, sellua, sahatuotteita ja -jalosteita. Lappeenrannassa toimii lisäksi konsernin yhteisiä toimintoja. UPM työllistää paikkakunnalla yhteensä yli 1 600 henkilöä.

UPM varautuu lomautuksiin Suomen sahoilla

UPM:n sahaliiketoiminta aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa koko liiketoimintaa koskevista määräaikaisista lomautuksista toisen vuosineljänneksen aikana. Sahauksen kannattavuus on heikko ja markkinatilanne on vaikeutunut entisestään alkuvuonna. Mahdollisten lomautusten kesto neuvotellaan sahaliiketoiminnassa laitos- ja toimintokohtaisesti.

UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella, Heinolassa ja Porissa (Seikku). UPM:n sahaliiketoiminta työllistää Suomessa noin 900 henkilöä.

Lisätietoja antavat:
Vaneriliiketoiminta: Johtaja Arto Juvonen, UPM, Vaneriliiketoiminta, puh. 0400 557 035
Tuotantojohtaja Kari Hyvönen, UPM Vaneriliiketoiminta, puh. 0400 258 293
Sahaliiketoiminta: Johtaja Arto Halonen, UPM, Sahaliiketoiminta, puh. 040 823 2877

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön palveluksessa on noin 25 000 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osake on listattu pörssiin Helsingissä. www.upm-kymmene.fi

UPM tarjoaa korkealaatuisia WISA-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen, kuljetusväline- ja huonekaluteollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 530 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja sen palveluksessa on noin 3 700 henkilöä. WISA-vaneria valmistetaan Heinolassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Ristiinassa sekä Savonlinnassa ja viiluja Lohjalla ja Valkealassa. UPM:llä on lisäksi vanerin ja viilunvalmistusta Venäjällä sekä vaneritehdas Virossa. www.wisa.fi

UPM:n sahaliiketoiminta valmistaa sahatavaraa ja jalosteita rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen ja puusepänteollisuuteen. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa kuutiometriä WISA-sahatavaraa ja jalosteita. UPM:n sahaliiketoiminta työllistää noin 1 300 henkilöä, ja sillä on 15 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä.