UPM suojelee metsiä ja turvaa luonnon monimuotoisuutta

UPM omistaa Suomessa 920 000 hehtaaria metsätalousmaata. Metsäomaisuus koostuu yli 6 000 erillisestä metsätilasta. Metsäomaisuus tukee yhtiön puuhuoltoa, ja sitä myös hyödynnetään henkilöstön metsänhoidon ja ympäristöosaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä.

UPM:n maita luovutettu suojeluun

UPM:n ja sen edeltäjäyhtiöiden omistamat metsät ovat olleet pitkään taloudellisessa käytössä. Metsien luontoarvot ovat kuitenkin säilyneet kohtuullisesti, ja yhtiön maa-alueita on suojelukriteerien täyttyessä liitetty kansallisiin suojeluohjelmiin ja EU:n Natura 2000-verkostoon. Vuosina 1980–2005 UPM on myynyt tai vaihtanut maitaan suojelutarkoituksiin noin 22 000 hehtaaria.

Yhtiön maita on käytetty myös maamme kansallispuistojen perustamiseen ja laajentamiseen. UPM:n maita on siirretty valtion omistukseen Helvetinjärven, Koloveden, Liesjärven, Rokuan ja Repoveden kansallispuistojen perustamisen tai niiden laajentamisen yhteydessä. Yhtiö loi 560 hehtaarin maalahjoituksellaan valtiolle edellytykset Repoveden kansallispuiston perustamiselle Pohjois-Kymenlaaksoon vuonna 2002.

Repoveden kansallispuiston yhteyteen UPM yhtiö perusti vapaaehtoisesti suojelemansa ”Aarnikotkan metsä”-nimisen puistoalueen, jonka pinta-ala on 1 500 hehtaaria.

UPM jatkaa aktiivista yhteistyötä ympäristöministeriön kanssa virallisten suojeluohjelmien toteuttamiseksi. Valtiolle on tähän mennessä luovutettu 8 000 hehtaaria Natura-2000-verkostoon kuuluvia alueita, ja yhtiön omistuksessa on vielä 17 000 hehtaaria Natura-alueita. Yhtiö omistaa Naturan ulkopuolisia, kansallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita vajaat 2 000 hehtaaria.

Muu metsien suojelu

UPM:n metsiin Suomessa on laadittu monimuotoisuusohjelma, jota on toteutettu vuodesta 1998 lähtien. Ohjelman tavoitteena on edistää luonnonmetsien rakennepiirteistä riippuvaisten lajien elinmahdollisuuksia.

Yhtiö on kartoittanut ja suojellut maillansa sijaitsevat arvokkaat elinympäristöt, joita on noin 22 000. Kohteista 10 000 on lakisääteisesti suojeltuja ja loput suojeltu yhtiön omalla päätöksellä.

UPM:n maille on perustettu 12 maailmanluonnonsäätiö WWF:n perintömetsää. Niiden pinta-ala on 205 hehtaaria. Perintömetsätoimintaan osallistumalla yhtiö haluaa edistää metsien vapaaehtoista suojelua.

Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta,
puh. 0204 16 3794
Lue lisää: Ympäristö »