UPM sulkee Myllykosken paperitehtaan ja aloittaa Työstä työhön -ohjelman

(UPM, Helsinki, 3.11.2011 klo 16.00) – UPM lopettaa Myllykosken paperitehtaan tuotannon pysyvästi vuoden loppuun mennessä. Työnantajan ja työntekijöiden välisissä yhteistoiminta-neuvotteluissa ei löydetty liiketaloudellisia edellytyksiä Myllykosken tehtaan toiminnan jatkamiseksi. Tämän lisäksi yhtiö karsii päällekkäisiä toimintoja paperin myynnissä, toimitusketjussa ja funktioissa Suomessa.

Toimenpiteiden henkilöstövähennysvaikutus on Myllykosken paperitehtaalla 371 henkilöä ja Myllykoski Oyj:n ja Myllykoski Sales Nordicin osalta 21 henkilöä. Henkilöstövähennykset aloitetaan tammikuussa 2012. 

Neuvotteluissa käsiteltiin mahdollisuuksia eläkejärjestelyihin, uudelleensijoittumisiin yhtiön sisällä ja uudelleenkouluttautumiseen sekä keinoja lieventää irtisanomisten vaikutuksia. UPM aloittaa Työstä työhön -ohjelman tukemaan henkilöstöä muutostilanteessa.

”Myllykosken tehtaan toiminta on ollut tappiollista jo usean vuoden ajan monista tehostamistoimista huolimatta. Tehtaan kustannuskilpailukyky on heikko. Raaka-aineiden ja energian korkeat hinnat ovat nostaneet kustannuksia edelleen ja heikentäneet tehtaan mahdollisuuksia kannattavaan toimintaan pysyvästi”, toteaa UPM:n paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

Taantuva taloustilanne on entisestään heikentänyt Myllykosken tehtaan tilannetta syksyn aikana.  Tehtaalle ei ole myöskään löydetty vaihtoehtoisia kannattavia käyttötapoja UPM:n liiketoiminnoissa.    


Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa UPM:n Euroopan paperiliiketoiminnan kannattavuutta ja kustannustehokkuutta sekä sopeuttaa paperintuotantoa yhtiön maailmanlaajuisen asiakaskunnan tarpeisiin. 

”Tämä on raskas päivä myllykoskelaisille. On kuitenkin tärkeää hyväksyä tosiasiat ja suunnata katse eteenpäin. Tuemme Myllykosken henkilöstön uudelleen työllistymistä ja kouluttautumista”, sanoo Jyrki Ovaska.


UPM käynnistää Työstä työhön -ohjelman Myllykoskella

UPM käynnistää Työstä työhön –ohjelman lievittääkseen tehtaan sulkemiseen liittyviä henkilöstövaikutuksia.  Ohjelmaan sisältyy aktiivista työllistämistä ja uudelleenkoulutusta edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

UPM tukee irtisanottavien uudelleentyöllistymistä lakisääteisten velvoitteiden lisäksi useilla muilla toimenpiteillä:  

  • uudelleentyöllistymiseen tähtäävää koulutusta tuetaan 1,5 miljoonalla eurolla
  • työnsä menettäviä kannustetaan yrittäjyyteen tarjoamalla starttirahaa, tähän tarkoitukseen varataan miljoona euroa – yrityskohtainen tuki on pääsääntöisesti 20 000 euroa, mutta tukea voidaan maksaa työllistämisvaikutuksen laajuuden mukaan 30 000 euroon asti
  • uudelleensijoittumisen johdosta toiselle paikkakunnalle muuttavalle henkilölle maksetaan muuttoavustusta ja korvataan muuttokustannukset vuoden 2013 loppuun asti - UPM on lisännyt tuen koskemaan myös muita kuin UPM:lle työllistyviä
  • UPM tukee työstä johtuvaa määräaikaista asumista ja matkustamista toiselle paikkakunnalle yhteensä miljoonalla eurolla, tukea maksetaan enintään vuoden 2013 asti. Tuki maksetaan myös työllistyttäessä yrityksiin, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä (SOK:n palvelukeskus Renforsin Rannassa Kajaanissa ja Transtech Oy:n vaunutehdas Otanmäessä).
  • irtisanottujen takaisinottovelvoite laajennetaan lain edellyttämästä 9 kuukaudesta 15 kuukauteen

UPM kustantaa henkilöstön käyttöön myös yksityisen työllistämispalvelun TE-toimiston julkisten palvelujen lisäksi. Työvoimatoimisto on toiminut syyskuusta lähtien tehtaan tiloissa Myllykoskella. Yhteistyö Kouvolan kaupungin sekä TE-keskuksen ja työvoimatoimiston muutosturvayksikön kanssa on sujunut erinomaisesti.


UPM tukee korvaavien työpaikkojen syntymistä Kouvolan alueella

UPM hakee yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kouvolan kaupungin kanssa Myllykosken tehtaalle uutta teollista toimijaa. Mahdollisuuksia haetaan muun muassa bioenergian ja kemianteollisuuden aloilta.

UPM ei perusta Myllykoskelle uutta yritysaluetta, vaan keskittyy edelleen kehittämään Voikkaan yritysaluetta hakemalla aktiivisesti uusia toimijoita. Alueen hyvä logistiikka, energiaratkaisut ja tilamahdollisuudet luovat edellytyksiä monipuoliseen liiketoimintaan.

Lisäksi UPM käynnistää yhdessä Kouvola Innovation Oy:n kanssa Voikkaan yritysalueelle pienyritysten perustamista tukevan, kolmivuotisen Protomo-yrityshautomo -hankkeen, joka tukee osaltaan Työstä työhön -ohjelman starttirahapakettia.


Lehdistötilaisuus:

Asiaa koskeva tiedotustilaisuus järjestetään Myllykosken Virkailijakerholla tänään 3.11.2011 klo 17.00. Paikalla ovat johtaja Hans Sohlström, UPM:n yhteistyösuhteet ja kehitys, UPM Myllykosken tehtaan johtaja Timo Suutarla ja projektijohtaja Jukka Arola sekä henkilöstöryhmien edustajia.
Yhteyshenkilö: Viestintäpäällikkö Asta Halme, UPM, Paperiliiketoiminta, puh. 050 389 4315.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Jyrki Ovaska, Paperiliiketoiminta, UPM, puh. 020 41 50564 
Johtaja Hans Sohlström, Yhteistyösuhteet ja kehitys, UPM, puh. 0400-547 717 (klo 18:00 jälkeen)
Tehtaanjohtaja Timo Suutarla, UPM, Myllykosken tehdas, puh. 040-1865 995  (klo 18:00 jälkeen)

Linkki  UPM Paperi -pressikansioon: http://www.upm.com/FI/MEDIA/Pressikansiot/Liiketoiminta/Paperi/Pages/default.aspx

UPM Myllykosken tehdas
Myllykosken paperitehdas valmistaa päällystettyjä ja päällystämättömiä aikakauslehtipapereita. Tehtaan kolmen tuotantolinjan vuosittainen kokonaiskapasiteetti on 600 000 tonnia. Kymenlaaksossa Kouvolan Myllykoskella sijaitseva tehdas työllistää 371 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1892.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi