UPM sulkee Ettringenin paperikone 3:n ja uudelleen järjestää päällekkäisiä toimintoja Saksassa

(UPM, Helsinki, 8.12.2011 klo 13.00) – UPM lopettaa kannattamattoman Ettringenin paperikone 3:n tuotannon pysyvästi 14. joulukuuta 2011. Tämän lisäksi yhtiö uudelleen järjestää päällekkäisiä toimintoja paperin toimitusketjussa, myynnissä ja funktioissa Ettringenin, Plattlingin ja Hürthin tehtailla Saksassa. Henkilöstöneuvottelut Saksassa ovat nyt Albbruckia lukuun ottamatta saatu päätökseen.

Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa UPM:n Euroopan paperiliiketoiminnan kannattavuutta ja kustannustehokkuutta sekä sopeuttaa paperintuotantoa yhtiön maailmanlaajuisen asiakaskunnan tarpeisiin. 

Toimenpiteiden henkilöstövähennysvaikutus on Ettringenissä 54 henkilöä, Plattlingissa 17 ja Hürthissä 7 henkilöä. Henkilöstövähennykset aloitetaan tammikuussa 2012. 

Neuvotteluissa sovittiin eläkejärjestelyistä, uudelleentyöllistymistuesta, uudelleensijoittumisesta yhtiön sisällä ja uudelleenkouluttautumisesta sekä korvauksista.

”Päätökset ovat irtisanottavien henkilöiden kannalta erittäin valitettavia. On kuitenkin tärkeää hyväksyä tosiasiat ja suunnata katse eteenpäin. Tuemme työnsä menettävien uudelleen työllistymistä monin tavoin”, sanoo Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

Lisätietoja antaa:
Hartmut Wurster, johtaja, UPM puh. +49 (0)821 3109 264


UPM Ettringen
UPM Ettringen paperitehdas valmistaa päällystämättömiä aikakauslehtipapereita ja sanomalehtipaperia. Tehtaan kolmen tuotantolinjan vuosittainen kokonaiskapasiteetti on 600 000 tonnia. Baijerissa Etelä-Saksassa sijaitseva tehdas työllistää 530 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1897.

UPM Hürth
UPM Hürth paperitehdas valmistaa sanomalehtipaperia 100 % kierrätyskuidusta. Sen tuotantolinjan vuosittainen kokonaiskapasiteetti on 310,000 tonnia. Kölnin lähistöllä sijaitseva tehdas työllistää noin 100 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 2002.

UPM Plattling
UPM Plattling paperitehdas valmistaa päällystettyjä ja päällystämättömiä aikakauslehtipapereita. Tehtaan kolmen tuotantolinjan vuosittainen kokonaiskapasiteetti on 780 000 tonnia. Baijerissa Etelä-Saksassa sijaitseva tehdas työllistää 460 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1982.

UPM Paperi pressikansio: http://www.upm.com/FI/MEDIA/Pressikansiot/Liiketoiminta/Paperi/Pages/default.aspx

 

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News