UPM sulkee Aureskosken jatkojalostetehtaan, henkilöstöä tuetaan Työstä työhön -ohjelmalla

(UPM, Helsinki, 13.12.2012 klo 14:00) – Toiminta UPM:n Aureskosken jatkojalostetehtaalla Parkanossa päättyy joulukuun aikana. Tehtaalla on valmistettu sisäverhouspaneeleita. UPM ilmoitti kesäkuussa 2012 päätöksestä sulkea tehdas vuoden loppuun mennessä.

UPM on käynnistänyt Aureskoskella Työstä työhön -ohjelman tehtaan sulkemiseen liittyvien henkilöstövaikutusten lievittämiseksi. Ohjelmaan sisältyy aktiivisia työllistämistä ja uudelleenkoulutusta edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Aureskosken jatkojalostetehdas työllistää 33 henkilöä. Tänään julkaistu päätös on osa UPM:n  29.6.2012 ilmoittamia saha- ja jatkojalosteliiketoimintojen tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyjä sekä strategian uudistamista Suomessa.

Lisätietoja antaa klo 15 alkaen:
Talousjohtaja Aki Temmes, UPM:n sahaliiketoiminta, puh. 040 7041 803


UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa sekä jatkojalosteita  rakennus- ja puusepänteollisuuteen. Sahojen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,1 miljoonaa m3 sahatavaraa. UPM:n sahat ja jatkojalostustehtaat sijaitsevat Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella ja Porissa (Seikku). www.upmtimber.fi

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News