UPM sulkee Albbruckin paperitehtaan ja siirtää arkituslinjat Plattlingin tehtaalle

(UPM, Helsinki, 15.1.2012 klo 11.00) – UPM sulkee pysyvästi Baden-Württembergissä Saksassa sijaitsevan Albbruckin paperitehtaan kannattamattomana. Työnantajan, työntekijöiden edustajien ja paikallisten viranomaisten välisissä yhteistoimintaneuvotteluissa ei löydetty liiketaloudellisia edellytyksiä tehtaan toiminnan jatkamiseksi. Mahdollisen sijoittajan etsiminen ei myöskään tuottanut tulosta. Tehtaan sulkemisen henkilöstövähennysvaikutus on 508 henkilöä. Henkilöstövähennykset aloitetaan tammikuun lopussa.   

”Albbruckin tehtaan toiminta on ollut tappiollista jo usean vuoden tehtaan iästä ja koneiden suhteellisen pienestä koosta johtuen eikä tehdas ole kustannuskilpailukykyinen verrattuna UPM:n muihin tehtaisiin. Albbruckin tehtaan ammattitaitoinen henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä vaikeissa olosuhteissa. Valitettavasti tehtaan kannattavuutta ei ole silti pystytty parantamaan siinä määrin, että se olisi mahdollistanut kannattavan toiminnan pitkällä aikavälillä”, toteaa UPM:n paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

Yhteistoimintaneuvotteluissa keskusteltiin ja sovittiin eläkejärjestelyistä, uudelleentyöllistymisen tukemisesta, uudelleensijoittumisista yhtiön sisällä ja uudelleenkouluttautumisesta sekä korvauksista.

”Ymmärrämme Albbruckin tehtaan henkilöstön pettymyksen. Kaikki keskusteluissa mukana olleet tahot ovat tehneet kaikkensa löytääkseen tehtaalle tulevaisuuteen tähtäävän suunnitelman. Mukana olleiden henkilöiden vahvasta sitoutumisesta huolimatta ratkaisua ei löydetty, koska mahdollisten sijoittajien esittämät suunnitelmat eivät ole olleet taloudellisesti kestäviä. UPM toteuttaa sosiaalisen suunnitelman lieventääkseen irtisanomisten vaikutuksia”, sanoo Saksan toimintojen johtaja Hartmut Wurster, joka toimi työnantajan edustajana yhteistoiminta-neuvotteluissa.

Tehtaan arkituslinjat siirretään yhtiön paperitehtaalle Plattlingiin, Saksaan. Arkit täydentävät UPM:n tuoteportfoliota. ”UPM näkee päällystetyt mekaaniset arkit hyvänä ja vakaana liiketoimintana. Siirtymävaihe hoidetaan niin että asiakastoimitukset voivat jatkua keskeytyksettä”, sanoo Jyrki Ovaska. Siirron myötä Plattlingiin syntyy noin 30 uutta työpaikkaa, joita täytettäessä Albbruckin henkilöstö on etusijalla.

Keskustelut tehdasalueen tulevasta käytöstä käynnissä

UPM osallistuu aktiivisesti Albbruckin tehdasalueen mahdollisesta tulevasta käytöstä käytäviin keskusteluihin. Keskusteluja johtaa paikallinen kauppakamari. ”Keskustelujen tavoitteena on löytää alueelle kehitysideoita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhteydenottoja on jo tullut yrityksiltä, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita tehdasalueen käytöstä teollisuuden tarpeisiin”, sanoo Hartmut Wurster. 

Albbruckin päätöksen myötä UPM:n viime elokuussa ilmoittamat suunnitelmat paperikapasiteetin sulkemisesta on saatu päätökseen. Albbruckin tehtaan kapasiteetti oli 320 000 tonnia aikakauslehtipaperia. UPM:n Myllykosken tehdas, jonka kapasiteetti oli 600 000 tonnia aikakauslehtipaperia suljettiin 9.12.2011 ja UPM:n Ettringenin tehtaan paperikone 3, jonka kapasiteetti oli 110 000 tonnia sanomalehtipaperia, suljettiin 14.12.2011.  

Ranskassa sijaitsevan Stracelin paperitehtaan myyntiprosessi on käynnissä suunnitelmien mukaisesti.


Lisätietoja antavat:
Johtaja Jyrki Ovaska, UPM, Paperiliiketoiminta, puh. 020 41 50564 
Johtaja Hartmut Wurster, UPM, Saksa, puh. +49 821 3109 264
Tehtaanjohtaja Matthias Scharre, UPM, Albbruck, puh. +49 7753 41 201

UPM Albbruck
UPM:n Albbruckin paperitehdas valmistaa päällystettyjä aikakauslehtipapereita ja arkkeja. Tehtaan kolmen tuotantolinjan vuosittainen kokonaiskapasiteetti on 320 000 tonnia. Etelä-Saksassa sijaitseva tehdas on perustettu vuonna 1882.

 

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä

Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com
www.upm.fi

www.twitter.com/UPM_News