UPM siirtää Lahden vanerinjalostustoiminnan yhtiön muille tehtaille ja lomauttaa Kaukaan vaneritehtaan henkilöstön toistaiseksi

(UPM, Lahti, 14.4.2009 klo 10.00) – UPM:n vaneriliiketoiminnan yhteistoimintaneuvottelut Lahdessa ja Lappeenrannassa on saatu päätökseen. Helmikuussa alkaneiden neuvotteluiden tuloksena UPM siirtää vanerin jalostustoiminnan Lahdesta yhtiön muille tehtaille sekä lomauttaa Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan vaneritehtaan henkilöstön yli 90 päiväksi. Päätösten taustalla on vanerituotteiden edelleen heikentynyt markkinatilanne, ja tehdyillä päätöksillä varmistetaan käyvien vaneritehtaiden kannattavuus.

Toimintaa tehostetaan siirtämällä vanerin jatkojalostus peruslevyjä valmistaville tehtaille Jyväskylään, Savonlinnaan ja Joensuuhun, minkä johdosta Lahdessa irtisanotaan vanerinjalostuksessa työskentelevät noin 110 henkilöä. Mahdollisuuksia siirtyä työskentelemään yhtiön muille tehtaille kartoitetaan.

Lahdessa jatkavat toimintaansa UPM:n vaneri- ja sahaliiketoiminnan esikunnat, ProFi-puumuovikomposiittiliiketoiminta, sekä konsernin yhteiset toiminnot, jotka työllistävät yhteensä noin 220 henkilöä.

Kaukaan vaneritehtaalla valmistettujen pinnoitettujen ja pinnoittamattomien WISA-vanereiden valmistus siirretään lomautuksen ajaksi tehtäväksi yhtiön muille tehtaille, pääsääntöisesti Joensuuhun ja Savonlinnaan. Kaukaan tehtaalla työskentelee noin 320 henkilöä. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan lomautusten aikaista koulutusta.

UPM valmistaa Kaukaan tehtailla vanerin lisäksi paperia, sellua, sahatuotteita ja -jalosteita. Lappeenrannassa toimii lisäksi konsernin yhteisiä toimintoja. UPM työllistää paikkakunnalla yhteensä yli 1 600 henkilöä.

Lisätietoja antavat:
Tuotantojohtaja Kari Hyvönen, UPM, Vaneriliiketoiminta, puh. 0400 258 293
Henkilöstöjohtaja Petri Parjanen, UPM, Vaneriliiketoiminta, puh. 040 833 5297

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. UPM:n palveluksessa on noin 25 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä.
www.upm-kymmene.fi

UPM tarjoaa korkealaatuisia WISA-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen, kuljetusväline- ja huonekaluteollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 530 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja sen palveluksessa on noin 3 700 henkilöä. WISA-vaneria valmistetaan Heinolassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Ristiinassa sekä Savonlinnassa ja viiluja Lohjalla ja Valkealassa. UPM:llä on lisäksi vanerin ja viilun valmistusta Venäjällä sekä vaneritehdas Virossa. www.wisa.fi