UPM sai EU:n uudistetun EMAS -ympäristörekisteröinnin ensimmäisenä biometsäteollisuusyhtiönä

(UPM, Helsinki, 23.5.2011 klo 10.15) - UPM on saanut Euroopan Unionin uudistetun EMAS III -ympäristörekisteröinnin yhtenä ensimmäisistä yhtiöistä maailmassa. UPM:n rekisteröinnin piiriin kuuluu 15 sellu- ja paperitehdasta viidessä EU-maassa. Kaikki rekisteröinnin sisältämät tiedot ovat kolmannen osapuolen todentamia.

Uusi EMAS -rekisteröinti toteutettiin UPM:n, EU:n, Suomen ympäristökeskus SYKE:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n yhteisenä pilottihankkeena. EMAS -auditoijat Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa olivat vastuussa paikallisista auditoinneista.  

"UPM:n kanssa toteutettu pilottihanke on antanut käytännön tietoa rekisteröintiprosessista ja auttanut merkittävästi EMAS -käsikirjan laatimisessa. Käsikirja tuodaan lähitulevaisuudessa kaikkien sellaisten kansainvälisten yritysten saataville, jotka haluavat seurata UPM:n esimerkkiä ja toteuttaa EU:n laajuisen tai globaalin EMAS -rekisteröinnin," toteaa EU:n ympäristöosaston kestävän tuotannon ja kulutuksen yksikön apulaispäällikkö Gilles Vincent. 

"Suomen ympäristökeskus SYKE käsitteli ja hyväksyi UPM:n EMAS-rekisteröinnin hyvässä yhteistyössä kunkin prosessissa mukana olleen maan kanssa. SYKE sai pilottirekisteröinnistä hyödyllistä tietoa eri maiden toimijoiden rekisteröintiprosesseista," kertoo ylitarkastaja Pirke Suoheimo Suomen ympäristökeskuksesta.

"Vaikka pilottihanke vei aikaa, sen toteuttaminen kannatti. Uskon, että tämän hankkeen pohjalta UPM pystyy auttamaan muita kansainvälisiä yrityksiä vastaavissa hankkeissa ja lisäämään ympäristötoiminnan läpinäkyvyyttä. Uusi yhtiötason EMAS-rekisteröinti on osoitus UPM:n sitoutumisesta kestävään ympäristötoimintaan,” toteaa ympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa.

UPM:n uusi EMAS-selonteko koostuu yhtiöraportista ja tehdasliitteistä. Yhtiöraportti sisältää koko konsernia koskevat tiedot ja tärkeimmät, muun muassa energia- ja materiaalitehokkuutta koskevat tunnusluvut. Tehdasliitteet täydentävät yhtiöraporttia paikallisilla tiedoilla, kuten esimerkiksi tehtaiden ympäristötavoitteilla ja -saavutuksilla.

UPM:n ympäristöselonteko on saatavilla osoitteessa www.upm.com > UPM > Ladattavat tiedostot > Vastuullisuus

Lisätietoja antaa:
Päivi Salpakivi-Salomaa, ympäristöjohtaja, UPM, puh. 0204 15 0396

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi 

UPM:n Biofore-strategia merkitsee yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista ympäristövastuuseen tuotteiden ja toimintojen koko elinkaaren ajan. UPM:n ympäristövastuun painopistealueita ovat kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsät ja jätteet. UPM pyrkii jatkuvasti kehittämään suoritustasoaan ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. http://www.upm.com/fi/vastuullisuus

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com