UPM ryhtyy maksamaan energiapuusta

Turvatakseen energiapuun tasaisen saannin voimalaitoksilleen UPM alkaa maksaa metsänomistajille energiapuusta. Maksamme kuusivaltaisissa päätehakkuukohteissa hakkuutähteistä ja kannoista keskimääräisleimikossa 50 -100 euroa hehtaarille.
Lisäksi metsänomistaja hyötyy energiapuukaupasta UPM:n kanssa myös, kun uudistusalue muokataan kannonnoston yhteydessä.

Viimeisen 10 vuoden aikana UPM on uusinut voimalaitoksiaan ja siirtynyt käyttämään enenevässä määrin biopolttoaineita energiantuotannossa. Vuonna 2005 hiilidioksidineutraalien polttoaineiden osuus oli yli 75 % Suomen tehtailla käytetyistä polttoaineista. Energiapuuta käytettiin 900 000 m3 ja sen käyttöä lisätään edelleen.

Lisätietoja:
Metsäpäällikkö Sixten Sunabacka, puh. 0204 16 3800