UPM rakentaa biopolttoainetta hyödyntävän voimalaitoksen Rauman paperitehtaalle

UPM rakentaa Rauman paperitehtaalle voimalaitoksen yhteisyrityksenä Rauman Energia Oy:n kanssa. Investoinnin kokonaisarvo on 75 miljoonaa euroa, josta UPM:n osuus on 54 miljoonaa euroa. Neuvottelut hankkeen toteuttamisesta yhteistyössä Pohjolan Voima Oy:n kanssa ovat meneillään.

Uusi voimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä UPM Rauman tehtaalle sekä sähköä ja kaukolämpöä Rauman Energia Oy:lle. Se hyödyntää metsäenergiaa ja käyttää pääpolttoaineenaan kuorta, hakkuutähteitä ja turvetta sekä lisäpolttoaineena biolietettä. Metsäenergialla tarkoitetaan metsien hakkuista kertyviä oksia, latvuksia ja kantoja.

Laitoksen käyttöönotto on vuoden 2006 lopussa, jolloin se korvaa tehtaalla yli 40 vuotta toimineen kattilalaitoksen. Investointi vähentää UPM:n hiilidioksidipäästöjä 70 000 tonnia vuodessa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö tukee voimalaitoksen uutta teknologiaa käyttävää kuori- ja biolietekuivaamoa 1,25 miljoonalla eurolla.


Lisätietoja antavat:
Energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM, puh. 0204 15 0733
Tehtaanjohtaja Pertti Asunmaa, UPM Rauma, puh. 0204 14 3100
Toimitusjohtaja Risto Mieskonen, Rauman Energia Oy, puh. 0400-490 900


UPM
Viestintä
17.12.2004