UPM rakentaa biopolttoainetta hyödyntävän voimalaitoksen Caledonianin tehtaalle Skotlannissa

(UPM, Helsinki, 5.12.2006) – UPM rakentaa uuden voimalaitoksen Caledonianin paperitehtaalle Irvinessä Skotlannissa. Uudessa laitoksessa käytetään polttoaineena pääasiallisesti biomassaa ja tuotannossa syntyvää jätettä. Laitoksen polttoainetarve on 350 000 tonnia. Investoinnin kokonaiskustannus on 59 miljoonaa puntaa (noin 88 miljoonaa euroa).

Uusi voimalaitos käynnistyy vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana, minkä jälkeen UPM:n hiilidioksidipäästöt vähenevät 75 000 tonnilla vuodessa. Investoimalla biopolttoainepohjaiseen energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen UPM on viimeisen kymmenen vuoden aikana pystynyt alentamaan tuotannon hiilidioksidipäästöjä 25 %. Viimeisimmät investoinnit ovat kattilalaitokseen Shottonin tehtaalla Isossa-Britanniassa ja voimalaitoksiin Rauman tehtaalla Suomessa ja Chapelle Darblayn tehtaalla Ranskassa.

Caledonianin tehtaalle rakennettava laitos tukee merkittävällä tavalla myös Skotlannin paikallishallinnon asetettaman kansallisen tavoitteen saavuttamista. Tavoitteena on, että vuoteen 2010 mennessä 18 % energiantuotannosta perustuu uusiutuvien polttoaineiden käyttöön.

UPM:n Caledonianin tehtaan asema yhtenä Skotlannin suurimmista ulkomaisista investoinneista vahvistuu hankkeen myötä. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on 280 000 tonnia päällystettyä aikakauslehtipaperia. Tehdasalueella työskentelee 360 henkilöä.

Lisätietoja antavat:
Energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM, Energia, puh. 0204 15 0733
Tehtaanjohtaja Gordon Mitchell, UPM, Caledonian Paper, puh. +44 1294 314 422