UPM rakentaa Shottonin paperitehtaalle Walesiin kierrätys- ja lajittelulaitoksen

(UPM, Helsinki, 4.1.2010 klo 16.30) – UPM investoi noin 19 miljoonaa euroa (noin 17 miljoonaa puntaa) Walesissa sijaitsevalle Shottonin paperitehtaalle rakennettavaan kierrätys- ja lajittelulaitokseen. Investointi vahvistaa tehtaan integroituja toimintoja ja luo samalla tehdasalueelle noin 160 pysyvää työpaikkaa. Kierrätyslaitoksen rakentaminen aloitetaan välittömästi ja laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011 tammikuussa.

Laitoksessa voidaan käsitellä kuivia kierrätysmateriaaleja, esimerkiksi muovipulloja, pahvia, sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja metalleja. Shottonin paperitehdas ottaa käyttöönsä keräyspaperin, muu materiaali toimitetaan soveltuvaan uudelleenkäsittelyyn.

Walesin paikallishallinto (Welsh Assembly Government) tukee investointia 1,7 miljoonalla punnalla. Kierrätyslaitoksen rakennusvaihe työllistää 150 ihmistä.

UPM on maailman suurin kierrätyskuidun käyttäjä painopapereiden valmistuksessa. Yhtiö käyttää vuosittain keräyspaperia noin 3 miljoonaa tonnia. Shottonin tehtaan osuus kokonaiskulutuksesta on noin 640 000 tonnia. Uuden kierrätys- ja lajittelulaitoksen ansiosta Shottonin tehdas voi hankkia korkealaatuista keräyspaperia sekakeräyslähteistä.

Täydessä toiminnassa oleva laitos voi lajitella vuosittain 200 000 tonnia sekakerättyä materiaalia. Tästä määrästä noin 120 000 tonnia on paperitehtaan raaka-aineena käytettävää keräyspaperia ja se vastaa noin 20 prosenttia tehtaan vuosittain tarvitsemasta keräyspaperimäärästä.

"Tehtaamme visio on olla edelläkävijänä uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien hyötykäyttäjänä. Kierrätyslaitoksen rakentaminen on luonteva askel kohti tavoitettamme. Voimme tarjota paperin kierrätykseen liittyviä ratkaisuja yhteistyökumppaneillemme ja vastata kierrätettävien materiaaleiden käsittelytarpeisiin", sanoo UPM Shottonin tehtaanjohtaja David Ingham.

Walesin varapääministeri ja talous- ja liikenneministeri Ieuan Wyn Jonesin mukaan investointi on lämpimästi tervetullut. Jones on tyytyväinen, että Walesin paikallishallinto on voinut tukea projektia, jonka työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. "Se tuo Koillis-Walesin taloudelle tärkeää nostetta ja hyödyttää aluetta pitkällä tähtäimellä."

UPM:n tavoitteena on olla biometsäteollisuuden edelläkävijä. Yhtiö luo arvoa uudistuvista ja kierrätettävistä materiaaleista kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja David Ingham, UPM Shotton, puh. +44 (0) 1244 284407
Johtaja Craig Robinson, Kierrätyskuidun hankinta, Iso-Britannia & Irlanti, puh. +44 (0) 1244 284206
Viestintäjohtaja Will Stone, UPM, Iso-Britannia & Irlanti, puh. +44 (0) 7841 493447

UPM Shotton
UPM on maailman suurin kierrätyskuidun käyttäjä painopapereiden valmistuksessa. UPM:n Shottonin paperitehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 500 000 tonnia vuodessa. Se on Iso-Britannian suurin kierrätettyä sanomalehtipaperia valmistava tehdas, jonka tuotanto pohjautuu sataprosenttiseen kierrätyskuituun. Tehdas käyttää vuosittain keräyspaperia noin 640 000 tonnia. UPM on aikaisemmin investoinut Shottonin uusiutuvaa energiaa tuottavaan kattilalaitokseen, joka aloitti toimintansa vuonna 2006.


UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upm-kymmene.fi