UPM pohjoismaisen ilmastoindeksin kärkeen huippupisteillä

(UPM, Helsinki, 19. lokakuuta 2012 klo 12) – UPM on saavuttanut huippupisteet pohjoismaisessa Nordic Carbon Disclosure Leadership –indeksissä, jossa arvioidaan yritysten ilmastoraportointia. Indeksin koostaa vuosittain Carbon Disclosure Project -organisaatio (CDP). Indeksissä UPM sijoittui indeksin jaetulle ykkössijalle huippupistein: 98/100. Tämä vuosi on neljäs peräkkäinen vuosi, jolloin UPM on ollut listattuna indeksissä.

Nordic Carbon Disclosure Leadership –indeksissä korkeat pisteet osoittavat yrityksen ansioitumista sisäisessä tiedonhallinnassa sekä osaamista ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa. Indeksi nostaa esiin pohjoismaisia pörssiyhtiöitä, jotka ovat osoittaneet ammattimaista ilmastoasioiden raportointitapaa ja hallinnointia.

Biofore-yhtiönä UPM kehittää uusituvista ja kierrätettävistä materiaaleista valmistettuja kestäviä tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty vähäpäästöisiä energialähteitä. UPM kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja vastatakseen hiilineutraaleiden tuotteiden ja uusiutuvan energian kysyntään.

”Tämä tunnustus on kunnianosoitus Biofore-strategiallemme ja sille, että vastuullisuus on olennainen osa toimintaamme. Ilmasto on yksi keskeisimmistä yritysvastuun osa-alueistamme. Meillä on erinomaiset näytöt päästöjen vähentämisessä sekä vähäpäästöisten ja hiilineutraalien ratkaisujen kehittämisessä, sanoo UPM:n ympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa.

”UPM:n energiansäästökampanja sekä investoinnit uusiutuvaan energiaan ja toisen sukupolven biodieselin tuotantoon ovat hyviä esimerkkejä sitoutumisestamme ilmastoasioihin”, Salpakivi-Salomaa jatkaa.

UPM on edelläkävijä biomassapohjaisessa energiantuotannossa. Maailmanlaajuisesti 67 prosenttia UPM:n käyttämistä polttoaineista on biomassapohjaisia. Lisäksi 79 prosenttia yhtiön tuottamasta sähköstä on hiilidioksidineutraalia. Viimeisen vuosikymmenen aikana UPM on investoinut yli miljardi euroa biomassapohjaisen energian ja lämmön tuotantoon.

Lue lisää Carbon Disclosure Project -organisaatiosta: www.cdproject.net

Lisätietoja antaa:
Ympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM, puh. 020 4150 396


UPM Viestintä
Media Desk, puh. +358 40 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News


UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi