UPM pitää Metsähallituksen vaateita perusteettomina

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 1.4.2011 klo 9.15

Metsähallitus on jättänyt 31. maaliskuuta 2011 Helsingin käräjäoikeudelle
vahingonkorvauskanteen UPM:ää, Stora Enso Oyj:tä ja Metsäliitto Osuuskuntaa
vastaan. Kanne liittyy Markkinaoikeuden 3. joulukuuta 2009 antamaan päätökseen,
jossa UPM:n, Stora Enson ja Metsäliiton todettiin syyllistyneen
kilpailusääntöjen rikkomiseen raakapuumarkkinoilla.

Haastehakemuksen mukaan Metsähallitus vaatii yhteisvastuullisesti kolmelta
yhtiöltä yhteensä pääomaltaan enintään noin 282,6 miljoonan euron
vahingonkorvausta Metsähallitukselle syntyneestä väitetystä vahingosta
mainituissa kilpailurikkomuksissa. Pääomaan liittyvien vaateiden lisäksi
Metsähallitus esittää arvonlisäveroon ja korkoihin liittyviä vaatimuksia.

UPM perehtyy Metsähallituksen haastehakemukseen yksityiskohtaisesti.
Lähtökohtaisesti UPM pitää vaatimuksia kokonaisuudessaan perusteettomina. UPM:n
näkemyksen mukaan se ei ole aiheuttanut Metsähallitukselle kilpailurikkomuksiin
liittyvää vahinkoa. UPM korostaa, että Markkinaoikeus ei ole tutkinut väitettyä
vahinkoa eikä ole antanut siitä päätöstä. Markkinaoikeuden päätös itsessään ei
tarkoita, että UPM olisi aiheuttanut vahinkoa Metsähallitukselle tai muille
tahoille.

UPM vastaa Metsähallituksen haastehakemukseen käräjäoikeuden asettamassa
määräajassa.

Lisätietoja antaa:
Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä, UPM, puh. 0204 15 0407

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi