UPM pisteytti ensimmäisenä paperinsa WWF:n oppaan vastuullisuuden mittarin mukaan

(UPM, Helsinki, 29.11.2007 klo 11.00) - WWF on julkaissut vastuullisen paperinostajan oppaan (WWF Guide to Buying Paper) ja vastuullisuuden mittarin (WWF Paper Scorecard). UPM on arvioinut ensimmäisenä paperintuottajana kaksi paperilaatuaan WWF:n mittarin kriteerien mukaan.

Oppaaseen liittyvä mittari antaa paperin tuottajille mahdollisuuden pisteyttää papereitaan vastuullisuuden kriteerien mukaisesti. Mittarissa huomioidaan paperin ympäristöasioita kuten kierrätyskuidun käyttöä, vastuullista metsänhoitoa ja tuotannon aiheuttamia kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä sekä kaatopaikkajätteen määrää.

"Mielestämme WWF:n Paper Scorecard on yksi uusi hyvä työkalu, joka kertoo monipuolisesti paperin ympäristöasioista. Mittarin painotuksissa näemme kuitenkin vielä kehittämistarpeita", sanoo UPM:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuujohtaja Marja Tuderman.

"Paperin ostajan oppaalla ja siihen liittyvällä pisteytyksellä WWF pyrkii vaikuttamaan paperin markkinoihin niin, että ostopäätökseen ei vaikuta vain hinta, vaan myös puun alkuperä, tehtaiden energiankäyttö ja päästöt", sanoo WWF Suomen metsäpäällikkö Harri Karjalainen.

WWF:n vastuullisen paperinostajan opas "WWF Guide to Buying Paper", WWF:n paperimittari sekä tietoa UPM:n pisteytetyistä paperilaaduista löytyvät WWF:n kansainvälisiltä internetsivuilta osoitteesta http://www.panda.org/paper/toolbox.

Lisätietoja antaa:
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuujohtaja Marja Tuderman, puhelin 020 415 0395