UPM perustaa neljä yhteismetsää eri puolille Suomea

(UPM, Valkeakoski, 10.8.2011 klo 10.00) – UPM perustaa neljä maakunnallista yhteismetsää käyttämällä niihin alkupääomaksi yhteensä noin 2 000 hehtaaria yhtiön metsätiloja.

UPM Yhteismetsät tulevat sijaitsemaan Länsi-Suomessa, Itä-Suomessa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla lähellä yhtiön paljon puuta käyttäviä tehtaita.

Perustamalla yhteismetsiä UPM edistää aktiivista metsänomistusta, joka parantaa puun tasaista markkinoille tuloa ja metsätalouden kannattavuutta. Tavoitteena on myös ehkäistä tilojen pirstoutumista.

Yhteismetsään voi liittää oman metsätilansa, jota vastaan metsänomistaja saa tilan arvoa vastaavan määrän yhteismetsän osuuksia. Yhteismetsissä yhdistyy tehokas puuntuotanto, kestävä metsätalous ja metsien virkistyskäyttö. Yhteismetsän saamaa puun myyntituloa jaetaan osakkaille säännöllisesti.

UPM:n yhteismetsien markkinointi alkaa syksyllä 2011, jolloin voidaan aloittaa neuvottelut uusien metsätilojen liittämiseksi yhteismetsiin.

”Yhteismetsään liittyminen on monille metsänomistajille varteenotettava vaihtoehto, esimerkiksi kun metsätila halutaan osaksi suurempaa metsäkokonaisuutta. Yhteismetsä sopii myös omistusjärjestelyihin perikunnille ja sukupolvenvaihdostilanteisiin, kun tilaa ei haluta pilkkoa pieniin osiin”, sanoo lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila UPM:n Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminnasta. ”Tilansa yhteismetsään liittäneet saavat säännöllisesti tuloa ja he voivat hyödyntää entistä suurempaa metsäaluetta virkistystarkoituksiin.”

UPM:n yhteismetsien hoidosta ja hallinnosta vastaa metsäammattilainen. Tavoitteena on osakkaita mahdollisimman hyvin hyödyttävä tehokas puuntuotanto ja metsien monikäyttö.

Lisätietoja antavat:  

Lakipalvelupäällikö Heikki Kalvila, laki- ja asiantuntijapalvelut, Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminta, UPM, puh 0400 553 079

Johtaja Sauli Brander, metsäpalvelut ja puuntuotanto, Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminta, UPM, puh. 040 567 4155.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.

UPM – The Biofore Company – www.upm.fi  

UPM Metsä

UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä, Baltian maista, Valko-Venäjältä ja Skandinaviasta. UPM:n Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsien hyödyntämisestä ja metsäpalveluista. UPM omistaa metsää Suomessa noin 900 000 hehtaaria, ja yhtiöllä on myös oma taimitarha. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille myös monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset Bonvesta-rantatontit ja -metsäpalstat. www.metsämaailma.fi , www.bonvesta.fi