UPM perustaa eukalyptustutkimuksen osaamiskeskuksen Uruguayhin

(UPM, Helsinki, 15.12.2011 klo 13.00) – UPM vahvistaa eukalyptuskuidun tutkimusta ja perustaa uuden osaamiskeskuksen Fray Bentosin sellutehtaalle Uruguayhin. Osaamiskeskus ja tehtaan laboratorion laajennus otetaan käyttöön vuoden 2012 alkupuoliskolla.

Fray Bentosin osaamiskeskus tutkii eukalyptuspuulajeja ja niiden vaikutusta sellun lopputuotteiden ominaisuuksiin.  Uruguayssa kasvavia eukalyptuspuulaleja tutkimalla halutaan myös nopeuttaa parhaiden kasvien valikoitumista istutuksiin tulevaisuudessa.

”Fray Bentosissa pystymme hyödyntämään tutkimuksessa UPM:n selluprosessin asiantuntijuutta ja puuviljelmäosaamista. Tulevan keskuksen myötä voimme myös vahvistaa tuotekehitysyhteistyötä asiakkaiden kanssa”, sanoo UPM:n sellutuotannon johtaja Sami Saarela.

Fray Bentosin osaamiskeskus toimii osana UPM:n kansainvälistä tutkimus- ja kehitysverkostoa. Uusi keskus kasvattaa eukalyptusselluun liittyvää tutkimustoimintaa ja koulutusta Uruguayssa.

Lisätietoja:
Sellutuotannon johtaja Sami Saarela, UPM, puh. 050 360 6502
Teknisen asiakaspalvelun päällikkö Simon Fagerudd, UPM, puh. 040 585 2718
www.upm.com/fi/Liiketoiminnot/Sellu/Uruguay

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM:n tutkimus- ja kehitystyössä työskentelee noin 300 ammattilaista viidessä tutkimuskeskuksessa eri puolilla maailmaa. Jokaisella tutkimuskeskuksella on oma painopistealueensa. Tutkimustyömme kattaa koko arvoketjun asiakkaisiin asti.  www.upm.com/FI/UPM/Tutkimus

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News