UPM perustaa biojalostamokehityskeskuksen Lappeenrantaan

(UPM, Helsinki, 2.9.2008 klo 10) – UPM perustaa biopolttoaineiden ja -kemikaalien tutkimustyöhön biojalostamokehityskeskuksen UPM Kaukaan tehdasalueelle Lappeenrantaan. Tiloihin rakennetaan koelaitteisto tutkimusta ja teknologian kehittämistä varten. Kehitystyötä tehdään yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Ensimmäiset koelaitteet otetaan käyttöön lokakuussa 2008, pääosin toiminta käynnistyy vuoden 2009 alusta.

"Kehityskeskuksen perustaminen on yksi uusi askel UPM:n uusien liiketoimintojen kehittämisessä. Keskus palvelee myös muita UPM:n käynnissä olevia biomassaa hyödyntäviä tutkimushankkeita", tutkimus- ja kehitysjohtaja Pekka Hurskainen sanoo.

Uusi keskus toimii osana UPM:n Tutkimuskeskusta. Hankkeen myötä UPM:n Tutkimuskeskuksen henkilöstöä ja laitekantaa suunnataan tukemaan uusia liiketoiminta-alueita. UPM:n Biojalostamokehityskeskuksen arvioidaan työllistävän noin 15-20 henkilöä.

Lisätietoja antaa:
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Pekka Hurskainen, UPM Tutkimuskeskus, puh. 0400 645 969