UPM parantaa Miramichin tehtaan kilpailukykyä uudelleenjärjestelyillä, sellutehdas suljetaan

UPM tekee Miramichin tehtaallaan Kanadassa merkittäviä uudelleenjärjestelyjä, joiden tavoitteena on varmistaa tehtaan pitkän aikavälin kannattavuus. Järjestelyjen yhteydessä UPM sulkee Miramichin vanhan sellutehtaan 31.1.2005. Lisäksi paperitehtaalla ja puunhankinnassa toteutetaan joitakin uudelleenjärjestelyjä. Järjestelyt vähentävät 400 työpaikkaa Miramichin tehtaalla.

"Sellutehtaan sulkeminen on vaikea mutta välttämätön askel tehtaan saamiseksi taloudellisesti vakaalle pohjalle", UPM:n aikakauslehtipaperitoimialan johtaja Jyrki Ovaska sanoo. "Sellutehdas oli tämän tehdasalueen ensimmäinen laitos yli 50 vuotta sitten ja sillä on merkittävä historia. Sellutehtaan koko ja tekninen vanhentuminen ovat olleet esteenä sen kehittämiselle ja johtaneet toiminnan tappiollisuuteen. Nykyaikainen sellutehdas on kustannustehokas ja 3-4 kertaa suurempi kuin tämä", hän lisää.

"Vaikka sellutehdas toimii paikallisten ympäristöstandardien mukaisesti, sen ylläpito standardien mukaisena vaatisi merkittäviä investointeja ja valitettavasti nämä eivät ole taloudellisesti perusteltuja", Jyrki Ovaska sanoo.

Uudelleenjärjestelyjen tavoitteena on tehdä UPM Miramichin aikakauslehtipaperitehtaasta kansainvälisesti kilpailukykyinen.

"Tehtaan kaksi paperikonetta ovat elintärkeitä pitkän aikavälin menestykselle. Suunnitelmat keskitetään nyt paperitehtaan kilpailukyvyn nostamiseen, koska siinä on tehtaan tulevaisuus", UPM:n Pohjois-Amerikan toimintojen johtaja Heikki Malinen toteaa.

Sellutehtaan sulkemisen yhteydessä UPM kirjaa kertapoistoja 79 miljoonaa euroa, josta 60 miljoonaa euroa kirjataan vuoden 2004 viimeiselle neljännekselle ja 19 miljoonaa euroa vuoden 2005 ensimmäiselle neljännekselle. Lisäksi muita sulkemiseen liittyviä kassavaikutteisia kuluja varten tehdään noin 40 miljoonan euron varaus vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä.

Miramichin paperitehdas sijaitsee samalla tontilla kuin sellutehdas. Paperitehtaan kahden paperikoneen paperintuotantokapasiteetti on 450 000 tonnia päällystettyä aikakauslehtipaperia vuodessa. Sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 240 000 tonnia. Miramichin tehtaan palveluksessa työskentelee 1 280 henkilöä.

Lisätietoja antavat:
Toimialajohtaja Jyrki Ovaska, Aikakauslehtipaperit, UPM, puh. 0400 644 234
(ei tavoitettavissa klo 16:30–18:30)
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, UPM, puh. 0204 15 0658

UPM
Viestintä
29.9.2004