UPM parantaa Kymin ja Jämsänkosken tuotantolaitosten kilpailukykyä investoinneilla - Päätös Keski-Euroopan paperikoneinvestoinnista siirretty myöhempään ajankohtaan

Tänään ilmoitetun kannattavuusohjelman osana UPM parantaa kilpailukykyään investoimalla Kymin sellutehtaan tuotantotehokkuuteen sekä Jämsänkosken paperikone 4:n tuotantosuunnan muuttamiseen. Investointien kokonaisarvo on 370 miljoonaa euroa.

Kymin sellutehtaalla uusitaan kemikaalien talteenottolinja. Investoinnin jälkeen Kymi on erittäin kilpailukykyinen kahden paperikoneen hienopaperi-integraatti, jonka paperin tuotantokapasiteetti ylittää 900 000 tonnia vuodessa. Uusi laitos parantaa Kymin kustannustehokkuutta ja tuotteiden laatua. Lisäksi investointi nostaa tehtaan energiatehokkuutta ja vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Investoinnin arvo on 325 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

Lisäksi UPM investoi 45 miljoonaa euroa Jämsänkosken paperikone 4:n tuotantosuunnan muuttamiseen päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannosta tarrapapereihin. Investointi vahvistaa UPM:n johtavaa asemaa nopeasti kasvavilla tarrapaperimarkkinoilla. Uusi paperikone 4 käynnistyy vuoden 2007 toisella neljänneksellä ja sen kapasiteetti on 120 000 tonnia vuodessa.

Päätös Keski-Eurooppaan suunnitellusta SC-koneesta on siirretty myöhempään ajankohtaan. Tärkeimmät avoinna olevat kysymykset liittyvät energian hintaan ja saantiin sekä muihin infrastruktuuriin liittyviin tekijöihin. Yhtiö asettaa tänään julkistetun kannattavuusohjelman toiminnassaan etusijalle.


Lisätietoja Kymin ja Jämsänkosken investoinneista antavat klo 13 jälkeen:
Johtaja Pertti Salminen, UPM Hieno- ja erikoispaperitoimiala, puh. 0204 15 0378
Tehtaanjohtaja Yngve Lindström, UPM, Kymi, puh. 0204 15 3600
Tehtaanjohtaja Erkki Puru, UPM, Jämsänkoski, puh. 0204 16 6120


Lisätietoja SC-investoinnista antaa:
Toimialajohtaja Jyrki Ovaska, UPM Aikakauslehtipaperitoimiala, tel. +358 204 15 0564