UPM panostaa vahvasti toisen sukupolven biodieselin tuotantoon

(UPM, Helsinki, 31.10.2006) – UPM panostaa lähivuosina vahvasti toisen sukupolven biodieseliin ja aikoo tulla merkittäväksi biopolttoaineiden valmistajaksi. Parhaillaan UPM kehittää liiketoimintakonseptia ja siihen liittyviä teknisiä ratkaisuja. Investointipäätöksiä ensimmäisestä kaupallisen mittakaavan tuotantolaitoksesta voidaan odottaa lähivuosien aikana, kuitenkin mahdollisimman nopeasti. Tuotantolaitoksen sijoituspaikka on jonkin UPM:n paperitehtaan yhteydessä Isossa-Britannissa, Ranskassa, Saksassa tai Suomessa.

"Investoinnit konseptien kehitykseen ja laitoksiin ovat huomattavia. Biopolttoaineiden tuotanto sopii UPM:lle, jonka ydinliiketoiminta on nimenomaan puun jatkojalostus. Pyrimme hyödyntämään biomassaraaka-aineen entistä täydellisemmin," perustelee toimitusjohtaja Jussi Pesonen. "Uusiutuvien polttoaineiden merkitys kasvaa ja näemme tässä mahdollisuuden hyödyntää nykyistä arvoketjuamme edelleen ja olla mukana tulevaisuuden kehityksessä."

Biodieseliä valmistavan tuotantolinjan pääraaka-aineena käytetään puuperäistä biomassaa. UPM käyttää puuta jo tällä hetkellä laaja-alaisesti ja tehokkaasti sekä erilaisten tuotteiden valmistuksessa että energian tuotannossa. Biopolttoaineiden valmistuslaitoksen rakentaminen nykyisten paperi- tai sellutehtaiden yhteyteen tehostaa entisestään puuraaka-aineen hyödyntämismahdollisuuksia.


Lisätietoja antaa:

Energiajohtaja Anja Silvennoinen, puhelin 020 415 0733


Tiedoksi toimituksille:

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 oli 9,3 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 30 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, jalostusmateriaalit ja puuteollisuuden tuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. Lisätietoja yhtiön internetsivuilla www.upm-kymmene.fi