UPM panostaa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kilpailukykyyn

UPM parantaa kilpailukykyään päällystämättömässä aikakauslehtipaperissa, SC:ssä, käynnistämällä ohjelman tuotannon yksikkökustannusten alentamiseksi ja liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelma uudistaa tuotantolinjojen työnjakoa eri maissa. Vanhempia tuotantolinjoja suljetaan ja niiden tuotantosuuntia muutetaan. Ohjelmaan sisältyy myös investointi uuteen SC-aikakauslehtipaperikoneeseen Keski-Euroopassa.

Uuden koneen sijaintipaikka päätetään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Investointivertailussa ovat mukana Augsburgin ja Schongaun tehtaat Saksassa sekä Stracelin tehdas Ranskassa. Uuden koneen kapasiteetti on noin 400 000 tonnia korkealaatuista SC-A paperia. Tavoitteena on käynnistää kone vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä.

Uudelleenjärjestelyjen tarkempi sisältö täsmentyy vuoden sisällä. Uudelleenjärjestelyjen ja investoinnin seurauksena yhtiön aikakauslehtipaperin tuotantokapasiteetti kasvaa noin puolella uuden koneen kapasiteetista.

Päällystämätön aikakauslehtipaperi on yksi UPM:n avainliiketoiminnoista. Toimenpiteet vahvistavat UPM:n asemaa maailman johtavana aikakauslehtipaperien toimittajana, auttavat vastaamaan kasvaviin laadullisiin vaatimuksiin ja luovat hyvät edellytykset kehittää palvelua lähellä keskieurooppalaisia asiakkaita.


Lisätietoja antavat:
Toimialajohtaja Jyrki Ovaska, UPM Aikakauslehtipaperit, puh. 0204 15 0564
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM, puh. 0204 15 0014


UPM
Viestintä
12.8.2005