UPM palkkaa noin 1000 kesätyöntekijää - ja etsii nuoria istuttamaan puuntaimia

(UPM, Helsinki 11.4.2011 klo 09.30) - UPM palkkaa ensi kesänä Suomessa noin
1000 kesätyöntekijää. Kesätyöntekijöitä otetaan tuotantolaitoksille, UPM
Metsään, UPM:n Tampereen palvelukeskukseen sekä yhtiön pääkonttoriin
Helsinkiin. Valinta näihin paikkoihin on käynnissä. Viime vuonna UPM palkkasi
850 kesätyöntekijää ja sitä edeltävänä kesänä noin 100.

UPM on ottanut kohderyhmäksi tänä vuonna myös 15-17 -vuotiaat nuoret, joille
tarjotaan kesätöitä puunistutuksessa. UPM Silvestan metsurit ja heidän tulevat
kesäapurinsa istuttavat kesäkuussa puoli miljoonaa taimea UPM:n sekä yhtiön
metsäpalveluasiakkaiden metsiin noin 60 paikkakunnalla. Lisäksi kymmenkunta
nuorta palkataan UPM:n taimitarhalle Joroisiin.

Metsätöihin valitaan 160 nuorta, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta ja
metsänhoidosta. Työjakso on kahden viikon mittainen ajoittuen kesäkuun alkuun.
Istutustyöstä maksetaan palkkaa.

”Etsimme riuskoja ja toimeliaita nuoria, jotka ovat valmiita kantamaan
vastuuta”, kertoo UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki. ”Taimien
istutus on raskasta, mutta myös antoisaa työtä, joka sopii luonnossa
viihtyville nuorille. Nuoret pääsevät ottamaan oppia metsäalan mestareiltamme
ja saamaan näin tuntumaa alaan.”

”Haluamme kiinnittää huomiota kestävään metsänhoitoon ja alle 18-vuotiaiden
nuorten työllistymiseen”, sanoo UPM:n viestintäjohtaja Pirkko Harrela.

”Nyt istutettavat puut ovat korjuuvalmiita noin 60-80 vuoden päästä. Silloin
niiden loppukäyttökohteet voivat olla jotain aivan muuta, mitä perinteisesti
olemme tottuneet näkemään. Uskomme kehittyvään metsäteollisuuteen ja toivomme,
että nuoriin tarttuisi kipinä metsäalasta ja sen mahdollisuuksista”, Pirkko
Harrela jatkaa.

Jokaista nuorta työssään ohjaa UPM Silvestan metsuri. Metsurilla on
istutustyössä mukanaan pääsääntöisesti kaksi nuorta. Metsäistutuskohteet
saattavat sijaita matkan päässä asutuskeskuksista, joten kulkuneuvo,
esimerkiksi pyörä tai mopo, on työmatkalle tarpeen. Työvälineet tulevat
metsurilta.

Lue lisää kesätyöstä sekä tarjolla olevista kesätyöpaikkakunnista
www.upm.com/kesätyö. Haku kesäläiseksi ko. sivuston kautta 25. huhtikuuta
mennessä.

Lisätietoja antavat:
Jukka Koivumäki, toimitusjohtaja, UPM Silvesta, puh. 040 717 0085
Pirkko Harrela, viestintäjohtaja, UPM, puh. 040 507 8764

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com


UPM

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista
raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen
ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n
palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15
maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on
listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi UPM Silvesta

UPM Silvesta on erikoistunut metsänhoitotöihin sekä luontoon, maisemaan ja
ympäristöön liittyvien työpalvelujen tuottamiseen. Sen palveluksessa on noin
200 metsuria ja franchising- ja alihankkijayritysten verkosto, jotka vastaavat
töiden laadukkaasta toteuttamisesta. Puiden poisto kesämökki- tai talotonteilta
samoin kuin myös muut puuston käsittelyyn liittyvät asiat sujuvat vaivattomasti
UPM Silvestan ammattilaisten toimesta. Yhtiön toiminta-alue kattaa koko Suomen
Lappia lukuun ottamatta.www.silvesta.fi
UPM Metsä

UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja
hankinnasta Suomesta, Venäjältä, Baltian maista, Valko-Venäjältä ja
Skandinaviasta. UPM:n Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsien
hyödyntämisestä ja metsäpalveluista. UPM omistaa metsää Suomessa noin 915 000
hehtaaria, ja yhtiöllä on myös oma taimitarha. Tehtaiden tarvitsemasta
puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa
metsänomistajille myös monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä
metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset
Bonvesta-rantatontit ja -metsäpalstat.www.puukauppa.com, www.bonvesta.fi