UPM ottaa käyttöön kaksi uutta osakepohjaista kannustejärjestelmää

(UPM, Helsinki, 2.2.2011 klo 12.45 EET) – UPM:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön kaksi pitkän aikavälin osakekannustejärjestelmää.

Uusien kannustejärjestelmien tavoitteena on tukea yhtiön tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä. Hallituksen hyväksymät kannustejärjestelmät seuraavat aikaisempia osakepalkkio- ja optiojärjestelmiä. Kannustejärjestelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 550 henkilöä. Kaikkien tavoitekriteerien täyttyessä annettavien osakkeiden enimmäismäärä järjestelmissä yhteensä on 2.100.000 osaketta.

Hallitus on myös vahvistanut suosituksen UPM:n johtajiston suorista osakeomistuksista.

Osakepalkkiojärjestelmä

Osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu johtajistolle ja muissa keskeisissä tehtävissä toimiville johtajille. Osakepalkkiojärjestelmässä annettavien osakkeiden määrä perustuu konsernin tuloskehitykseen kolmen vuoden ansainta-aikana. Ansaitut osakkeet luovutetaan ansaintajakson päätyttyä.

Järjestelmän ensimmäisen ansaintajakson 2011-2013 ansaintakriteereitä ovat konsernin kassavirta ja osakekohtainen tulos (EPS).

Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä

Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä on suunnattu muille yrityksen avainhenkilöille. Osakekannusteet perustuvat järjestelmään osallistuvien vuositavoitteisiin. Järjestelmä koostuu yhden vuoden ansainta-ajasta ja kahden vuoden rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ansaitut osakkeet luovutetaan. Rajoitusjakson aikana, ennen osakkeiden luovuttamista ansaittuihin osakepalkkio-osakkeisiin lisätään rajoitusjakson aikana kertyneet mahdolliset osinkotuotot sekä muut osakkeenomistajille jaetut pääomat.

Ensimmäinen pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä alkaa vuoden 2011 alussa, ja ansaitut osakkeet luovutetaan keväällä 2014.

Palkkiojärjestelmiin liittyvät muut järjestelyt

Yllä mainittujen osakepalkkioiden enimmäismäärät on ilmaistu palkkioiden bruttoarvona. Osakepalkkiosta vähennetään asianmukainen vero ennen kuin osakkeet toimitetaan järjestelmien piirissä oleville.

Osakepalkkioina annettavat osakkeet ovat UPM:n liikkeellelaskettuja osakkeita.
Tavoitteiden saavuttamisen lisäksi molemmissa järjestelmissä osallistujien tulee olla työsuhteessa osakepalkkioiden maksamisajankohtaan saakka.

Suositus johtajiston omistuksesta

Hallitus kannustaa johtajistoa yrityksen suoraan osakeomistukseen ja on vahvistanut aiemman suosituksensa johtajiston osakeomistuksesta. Toimitusjohtajalla tulisi olla kahden vuoden bruttomääräistä peruspalkkaa vastaava määrä osakkeita. Muilla johtajiston jäsenillä tulisi olla vuoden bruttomääräistä peruspalkkaa vastaava määrä UPM:n osakkeita.

Lisätietoja antaa:
Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM, puh. +358 204 15 0048

UPM, Viestintä
Media Desk, tel. +358 40 588 3284
media@upm.com