UPM osallistuu Baltic Sea Action Summitiin Itämeren suojelemiseksi

(UPM, Helsinki, 09.02.2010 klo 14:00) – UPM on mukana Baltic Sea Action Summitissa Itämeren tilan parantamiseen tähtäävällä tutkimuksella. Tutkimuksessa selvitetään puuhiilen mahdollisuuksia suodattaa ravinteita viljelysmailta Itämereen valuvista vesistä.

"UPM:n yritysvastuun avaintavoitteita ovat muun muassa kaatopaikkajätteen tehokas uudelleenkäyttö ja vastuullinen veden käyttö. Uusien ratkaisujen aktiivinen etsiminen toimialan sivutuotteille ja Itämeren suojelu ovat mitä suurimmissa määrin UPM:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia", sanoo UPM:n yritysvastuujohtaja Marko Janhunen.

Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että hiilellä saattaa olla monia maaperää parantavia vaikutuksia. Uusien, kierrätettyyn hiileen perustuvien sovellusten kehittäminen maatalouden käyttöön voi tarjota merkittäviä ratkaisuja.

Tutkimus tuottaa täysin uutta tietoa hiilen käytettävyydestä luonnollisena suodattimena maaperässä. Kaksivuotinen tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan korkeakoulun kanssa. Alustavia tutkimustuloksia saadaan kuluvan vuoden lopulla.

UPM allekirjoitti YK:n vesimandaatin

UPM on allekirjoittanut myös Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact CEO Water Mandate – julistuksen. Allekirjoituksellaan yhtiö ilmaisee sitoutumisensa veden käytön vastuullisuuteen kaikissa toiminnoissaan.

UPM:n veteen liittyvät sitoumukset ulottuvat toiminnasta aiheutuvien paikallisen vaikutusten pienentämisestä veden käytön vähentämiseen ja myös vesialueiden suojelemiseen omissa metsissä.

"Vesi on yksi sellun ja paperin valmistuksen pääraaka-aineista. Biofore-yhtiönä haluamme olla toimialan johtava yritys myös vastuullisessa veden käytössä. Olemme jo tähän mennessä onnistuneet vähentämään veden kulutusta 40 % tuotettua sellu- ja paperitonnia kohti viimeisen 10 vuoden aikana", jatkaa Marko Janhunen.

UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristötiedot sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen. Ympäristötiedot ovat luettavissa myös UPM:n nettisivuilta www.upm-kymmene.fi.

Lisätietoja antavat:

Marko Janhunen, Johtaja, Yritysvastuu, UPM, puh. 02041 50572

UPM Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com


UPM

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upm-kymmene.fi 


Baltic Sea Action Summit

Baltic Sea Action Summit (BSAS) on Tasavallan presidentin, pääministerin ja Baltic Sea Action Groupin (BSAG) yhteisaloite, jonka päämääränä on yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden voimavarat Itämeren hyväksi.

Helsingissä 10.2.2010 pidettävään huippukokoukseen on kutsuttu kaikki Itämeren ympärysmaiden valtion päämiehet, edelläkävijäyritykset ja -kansalaisjärjestöt. Jokainen osallistuja tekee oman konkreettisen sitoumuksensa Itämeren hyväksi. UPM:ää huippukokouksessa edustaa yritysvastuujohtaja Marko Janhunen.

www.bsas.fi

UN Global Compact CEO Water Mandate

UN Global Compact CEO Water Mandate on yksityisen ja julkisen sektorin yhteisaloite, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään, toteuttamaan ja antamaan tietoa kestävän vedenkäytön periaatteista ja toimintavoista.

www.unglobalcompact.org