UPM on valmis myrskypuusavottaan

​(UPM, Helsinki, 4.1.2012)  -  Sähkölinjoille, ajoreiteille ja tonteille Tapani- ja Hannu-myrskyissä kaatuneiden puiden poistaminen jatkuu edelleen. UPM Silvestan metsureita ja UPM:n koneyrittäjiä on ollut mukana näillä savotoilla Tapaninpäivästä lähtien. Valmiutemme tarjota myrskypuiden raivauspalvelua koko Suomessa sekä sähköyhtiöille, tienpitäjille sekä yksityisille henkilöille on hyvä. Muita myrskyn vaurioittamia alueita päästään käsittelemään sitä mukaa, kun vahingot saadaan rajattua sekä puukaupat metsänomistajien kanssa allekirjoitettua.

Metsäyhtiöt esittivät toivomuksenaan, että viranomaiset käynnistäisivät ilmakuvauslennot viivytyksettä pahiten myrskyistä kärsineissä maakunnissa ja pitäjissä. Maa- ja metsätalousministeriön päätös toteuttaa ilmakuvaukset Säkylän ja Huittisten seudulle, jossa puuta arvellaan kaatuneen yli miljoonan kuutiometrin verran, nopeuttaa tuhokohteiden löytämistä. Myrskyleimikon rajaaminen on myös turvallisempaa ja tehokkaampaa ilmakuvasta kuin maastotyönä kaatuneiden runkojen seassa. Myrskykohteiden havaitseminen kauempana kulkuväylistä on hankalaa ja lisäksi kaatuneet puut vaikeuttavat liikennöintiä osalla metsäteistä vielä jonkun aikaa. Ilmakuvat auttavat myös puunostajiamme ottamaan yhteyttä metsäomistajiin ja tarjoamaan apua myrskykohteiden korjuussa.

Tapani- ja Hannu-myrskyille oli tunnusomaista suurten yksittäisten runkojen ja hiljattain harvennettujen leimikoiden hajakaadot, päin vastoin kuin kesän 2010 syöksyvirtausten aiheuttamissa totaalituhoissa. Yhtenäisempiäkin tuhoalueita toki on nytkin monin paikoin. Metsänomistajan on syytä kartoittaa myös mahdolliset hajanaiset tuhot ja miettiä yhdessä puunostajan kanssa, mikä on oikea toimenpide.

”Talvi toki antaa lisäaikaa myrskytuhopuiden korjuulle, koska talvella puut eivät pilaannu”, toteaa UPM:n puunhankinnasta Pohjois-Euroopan alueella vastaava johtaja Pekka Rajala. ”Silti metsänomistajien on hyvä ottaa yhteyttä alan toimijoihin viivytyksettä, sillä odotettavissa olevat  lumipyryt vaikeuttavat tuhojen kartoittamista ja kaatuneiden runkojen ja rungon osien löytymistä korjuun yhteydessä. Kasvukauden alkaessa toukokuun puolivälissä osa puista saattaa menettää arvoaan sinistymisen ja muiden hyönteistuhojen myötä. Keskimääräistä pienemmässä vaarassa ovat ehjinä juurineen maahan kaatuneet rungot, joissa juuriyhteys maahan on säilynyt.”
 
”UPM:n puunostajien puhelimet alkoivat jo soida heti Tapaninpäivän jälkeen. Itse aloimme jo Tapaninpäivänä luoda valmiuksia tehdä puukauppoja myrskykohteista ja siirtää  tarvittavia korjuuresursseja  myrskyn pahimmin vaurioittamille alueille”, kertoo Tero Nieminen, joka vastaa puun ostosta yksityisiltä metsänomistajilta Suomessa. ”Jos myrskytuhot osoittautuvat laajamittaisiksi, ovat UPM:n metsäpalveluasiakkaat etusijalla, kun teemme päätöksiä myrskykohteiden osto- ja korjuumahdollisuuksista. Toki pyrimme palvelemaan myös muita metsänomistajia mahdollisuuksiemme rajoissa. Lisäksi leimikoista asetamme etusijalle ne, joissa on herkimmin pilaantuvia puutavaralajeja, kuten tukkipuuta ja kuusikuitupuuta, jotta voimme tehokkaimmin minimoida puiden pilaantumisesta aiheutuvaa arvonmenetystä keväällä.”

”Maakunnat joihin myrsky tällä kertaa iski, sijaitsevat UPM:n keskeisellä puunhankinta-alueella, missä sijaitsee yhtiön paljon puuta käyttäviä tehtaita sekä asiakastehtaita, mikä helpottaa löytämään toimitusosoitteita myrskytuhopuille. Leimikoiden korjuujärjestystä joudutaan tällaisissa tilanteissa muokkaamaan, jotta myrskypuille saadaan tilaa korjuukiintiöihin.”

”Puun hinta luonnollisesti kiinnostaa metsänomistajaa. Hintataso määräytyy kuitenkin markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Etukäteen on mahdotonta ennustaa myrskyn hintavaikutusta, koska tarjolle tulevan myrskypuupotin suuruus, ajoitus ja laatu ovat vielä suuri kysymysmerkki”, toteaa Rajala. ”Myrskytuhokohteilla puuston vaurioitumisaste sekä myrskyn korjuulle aiheuttamat tekniset hankaluudet joudutaan myös ottamaan hinnoittelussa huomioon.”

”Metsänomistajan myrskytuhovakuutus, jos sellainen sattuu olemaan, korvaa tällaisissa tapauksissa arvonmenetyksen”, sanoo Nieminen. ”Autamme metsäomistajia myös vahinkoilmoitusten teossa sekä aikanaan uuden puusukupolven perustamisessa tuhokohteisiin.”