UPM on uudistanut sellunhankintastrategiaansa

(UPM, Helsinki, 12.11.2009 klo 19.30) – UPM lisää plantaasiviljellyn eukalyptussellun osuutta Changshun-tehtaansa paperin tuotannossa Kiinassa. Tämän seurauksena yhtiö päätti lokakuun lopussa irtisanoa sellunostosopimuksensa APRILin kanssa. UPM:n sellunhankintastrategian uudistaminen tuli ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun sopimus Uruguayssa sijaitsevan Fray Bentosin sellutehtaan siirtymisestä UPM omistukseen allekirjoitettiin. UPM kertoi APRILille päätöksestään lopettaa sellunhankinta yhtiöltä marraskuun alussa.

UPM on ostanut APRILiltä sellua Changshun hienopaperitehtaalleen Kiinassa. Vuoden 2004 alusta lähtien Changshun tehdas on käyttänyt lyhytkuitusellun osalta yksinomaan istutusmetsistä tulevaa sellua. APRILIllä on FSC Controlled Wood -sertifikaatti osoittamassa sellutoimitusten vastuullisuudesta ja laillisuudesta.

UPM on tehnyt vuodesta 2002 lähtien aktiivisesti yhteistyötä APRILin ja ympäristöjärjestöjen kanssa tehtaan ja plantaasien ympäristökäytäntöjen kehittämiseksi. UPM:n toimitusehtoihin on sisältynyt vaatimus kansainvälisesti hyväksytystä metsäsertifioinnista sekä todennetusta alkuperän seurantajärjestelmästä. Lisäksi toimitusehtoihin ovat kuuluneet puunhankinnan ja tehdastoimintojen ympäristönhallintajärjestelmä sekä sitoumus arvokkaiden luonnonmetsäalueiden suojelusta (HCVF). Suojelukysymyksissä on edellytetty yhteistyötä WWF:n kanssa. UPM on tehnyt säännöllisiä toimittaja-auditointeja Indonesiassa. Viimeisin auditointi tehtiin lokakuussa 2009.

Valtaosa UPM:n tuotannosta perustuu uusiutuvaan raaka-aineeseen, puuhun. Yhtiö on sitoutunut metsänhoito- ja korjuumenetelmiin, jotka perustuvat kestävän kehityksen periaatteisiin. Samaa sitoutumista edellytetään ulkopuolisilta alihankkijoilta.UPM:llä on maailmanlaajuinen FSC- ja PEFC -yhteissertifiointi, joka kattaa kaiken yhtiön kuidunhankinnan.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Jussi Penttilä, UPM, Sellunohjaus, puh. 040 543 3304