UPM on tyytyväinen valtioneuvoston poliittiseen linjaukseen ydinvoimaluvista - Huoli puun saatavuudesta jatkuu

(UPM, Helsinki, 21.4.2010 klo 19.30) – UPM on ottanut hallituksen tällä viikolla julkistamat energiapoliittiset linjaukset vastaan osin ristiriitaisissa tunnelmissa.

"Valtioneuvoston myönteinen linjaus koskien TVO:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköä on hyvä asia. Toisaalta uusiutuvan energian paketti herättää edelleen vakavaa huolta metsäteollisuuden raaka-aineen riittävyydestä ja hinnasta", sanoo toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

"Mikäli myös eduskunta ottaa myönteisen kannan TVO:n hakemukseen, teollisuuden miljardi-investointi kilpailukykyä tukevaan suomalaiseen perusvoimakapasiteettiin on mahdollinen. Investointia tarvitaan myös monipuolisen uuden metsäteollisuuden kehittämiseen Suomessa. Se tukisi niin ikään UPM:n tavoitetta kasvaa vähäpäästöisen energian tuottajana."

Metsäteollisuudella on Suomessa keskeinen rooli uusiutuvan energian tuotannossa. Ilman kansainvälisesti kilpailukykyistä ja kehittyvää metsäteollisuutta ei ole mahdollisuutta päästä asetettuihin ilmastotavoitteisiin.

UPM toivoo, että uusiutuvan energian paketti edistää aidosti uuden energiapuun tuloa markkinoille eikä vain ohjaa nykyisiä puuvirtoja puunjalostuksesta energiantuotantoon.

"Päätöksellään hallitus ottaa osaltaan vastuuta kilpailukykyisen raaka-aineen saannista Suomessa. On ensiarvoisen tärkeää seurata, miten uusiutuvan energian tuet todellisuudessa vaikuttavat. Valtion on oltava valmis tekemään korjaavia toimenpiteitä, mikäli tuet ohjaavat puuraaka-ainetta kansantalouden kannalta kestämättömään suuntaan ", Pesonen sanoo.

"Puun saatavuus on meille Suomessa erittäin tärkeää, sillä olemme maan suurin puunjalostaja. Meillä on halu ja kyky kehittää tätä teollisuutta Suomessa, mikäli toimintaympäristö on kannustava", Pesonen sanoo.

UPM on viimeisen 10 vuoden aikana investoinut yli 1 miljardi euroa biomassapohjaiseen uusiutuvaan energiantuotantoon. Lisäksi UPM:llä on 43 prosentin omistus Pohjolan Voima Oy:ssä, joka on enemmistöosakas Teollisuuden Voima Oyj:ssä.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Tapio Korpeinen, UPM, Energia- ja sellu -liiketoimintaryhmä, puh. 040 7300 090