UPM on tehnyt tarjouksen osasta M-realin Botnia-osakkeita

UPM on tehnyt tarjouksen osasta M-realin Botnia-osakkeita

(UPM, Helsinki, 9.11.2006) – UPM on tehnyt tarjouksen ostaa M-real Oyj:ltä Metsä-Botnian osakkeita määrällä, joka vastaa 15 % Metsä-Botnian osakkeista. Tarjous perustuu M-realin lokakuussa ilmoittamaan suunnitelmaan myydä Botnia-osakkeita. UPM tarjoaa osakkeista 500 miljoonaa euroa.

UPM:n tavoitteena on varmistaa Botnian liiketoiminnan strateginen kehittäminen ja investoinnit. Yhteistyössä muiden Botnian omistajien kanssa UPM haluaa luoda Botniasta menestyvän, nykyistä kansainvälisemmän selluyhtiön, jolla on taloudelliset edellytykset kasvaa ja kehittyä. UPM näkee myös mahdollisuuksia vahvistaa Botnian suomalaisen selluntuotannon kilpailukykyä.

Botnia on UPM:n osakkuusyhtiö, josta UPM omistaa 47 %, M-real Oyj 39 % ja Metsäliitto Osuuskunta 14 %.

Botnia on Euroopan toiseksi suurin sellunvalmistaja, jonka tuotantokapasiteetti on 2,7 miljoonaa tonnia selluloosaa vuodessa. Botnialla on tehtaat Joutsenossa, Kaskisissa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella. Tuotannosta noin 80 prosenttia myydään omistajayhtiöiden paperitehtaille ja 20 prosenttia markkinamassana asiakkaille lähinnä Eurooppaan. Botnia rakentaa parhaillaan Uruguayhin sellutehdasta, jonka vuotuinen kapasiteetti on 1 miljoonaa tonnia. Tehtaan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä.