UPM on sopinut uusista rahoitusjärjestelyistä

(UPM, Helsinki, 21.12.2010 klo 9.15) – UPM on maksanut ennenaikaisesti takaisin kaikki Uruguayn Fray Bentosin sellutehdasinvestoinnin rahoittamiseksi otetut projektilainat, 372 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Projektilainoihin liittyneet lainanantajien vakuusjärjestelyt tullaan purkamaan. Takaisinmaksu alentaa rahoituskustannuksia ja selkeyttää konsernin rahoitusrakennetta.

Lisäksi UPM on allekirjoittanut uudet, yhteensä 675 miljoonan euron kahdenväliset luottolimiittisopimukset, jotka kaikki ovat tällä hetkellä käyttämättömiä. UPM:n nykyinen, likviditeettireservinä toimiva 1,0 miljardin euron syndikoitu luottolimiitti erääntyy maaliskuussa 2012. Loput erääntyvän luottolimiitin jälleenrahoituksesta on tarkoitus sopia vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä uusina kahdenvälisinä luottolimiitteinä ja nykyistä limiittiä merkittävästi pienempänä syndikoituna luottolimiittinä.

Äskettäin julkaistun Myllykoski-kaupan rahoittamiseksi on sovittu uusista, yhteensä noin 800 miljoonan euron pankkilainoista. Lainojen keskimaturiteetti on yli viisi vuotta.

Lisätietoja antaa:
Rahoitusjohtaja Juha Forsius, UPM, puh. 020 415 0129

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com