UPM on päättänyt Suomen saha- ja jatkojalosteliiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä - UPM myy Kajaanin sahan kuusamolaiselle Pölkky Oy:lle

(UPM, Helsinki, 29.6.2012 klo 12.00) – UPM on päättänyt yhteistoimintaneuvottelut saha- ja jatkojalosteliiketoimintojen tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyistä sekä strategian uudistamisesta Suomessa. UPM on tehnyt sopimuksen Kajaanin sahan myymisestä kuusamolaiselle Pölkky Oy:lle. Pölkky tulee jatkamaan sahaustoimintaa Kajaanissa ja kaikki UPM:n Kajaanin sahan työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden omistajan palvelukseen. UPM:n Aureskosken ja Heinolan jalostetehtaat suljetaan vuoden loppuun mennessä.

”Uudistamme toimintamallimme Suomessa, jonka perustana on UPM:n tehdasintegraattien puunhankintaan perustuva sahaus ja jatkojalostus. Jatkamme uuden mallin mukaista toimintaa Suomessa runsaasti puuta käyttävien sellu- ja paperitehtaiden läheisyydessä Pietarsaaressa (Alholma), Porissa (Seikku), Juupajoella (Korkeakoski) ja Lappeenrannassa (Kaukas). Pölkky on Pohjois-Suomen merkittävänä toimijana Kajaanin sahalle hyvä jatkaja”, sanoo UPM:n sahaliiketoiminnan johtaja Anssi Klinga.

”Kajaanin Saha täydentää hyvin Pohjois-Suomen hyvälaatuiseen raaka-aineeseen perustuvaa tuotantokonseptiamme ja näin pystymme palvelemaan entistä paremmin asiakkaitamme viennissä ja kotimaassa”, kertoo Pölkyn toimitusjohtaja Jouko Virranniemi.

UPM on lisäksi päättänyt Aureskosken ja Heinolan jatkojalostustehtaiden tuotannon lopettamisesta sekä esikuntatoimintojen uudelleenjärjestelyistä. Aureskosken ja Heinolan jalostetehtaat suljetaan vuoden 2012 loppuun mennessä, minkä vuoksi henkilöstövähennykset tehtailla tulevat koskemaan yhteensä 97 henkilöä. UPM käynnistää suljettavissa yksiköissä Työstä työhön –ohjelman, jonka tavoitteena on henkilöstön mahdollisimman nopea uudelleen työllistyminen.

UPM:n sahaliiketoiminta siirtää yhteisiä myynnin ja hallinnon toimintoja Lahdesta Tampereelle sekä sahojen yhteyteen Suomessa. Henkilöstövähennykset esikuntatoiminnoissa koskevat yhteensä 42 toimihenkilöä Suomessa. UPM tukee esikuntahenkilöstön uudelleensijoittumista sekä -työllistymistä erillisillä tukitoimenpiteillä.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Anssi Klinga, UPM:n sahaliiketoiminta, puh. 050 466 1470
Toimitusjohtaja Jouko Virranniemi, Pölkky Oy, puh. 0400 644 999

UPM:n lehdistötilaisuudet tänään 29.6. klo 13:30:
Kajaani, Sahan konttori, paikalla UPM:n sahaliiketoiminnan johtaja Anssi Klinga ja Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi
Parkano, Aureskosken jatkojalostetehdas, Aurejärventie 70, paikalla liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaj Kulp
Heinola, Saharakennuksen konttori, paikalla talousjohtaja Aki Temmes
Lahti, Niemenkatu 16, paikalla Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän johtaja Heikki Vappula
Yhteyshenkilö: viestintäpäällikkö Antti Ratia, puh. 040 487 2173.


Tiedoksi toimituksille:

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa sekä jatkojalosteita rakennus- ja puusepänteollisuuteen. Sahojen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,3 miljoonaa m3 sahatavaraa. UPM:n seitsemän sahaa sijaitsevat Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Pietarsaaressa (Alholma), Kajaanissa, Korkeakoskella, ja Porissa (Seikku). www.upmtimber.fi, www.upmliving.fi  

Kajaanin saha työllistää 83 henkilöä ja valmistaa kuusi- ja mäntysahatavaraa. Sahan vuosituotantokapasiteetti on 210 000 kuutiometriä.

Aureskosken jatkojalostetehdas työllistää 53 henkilöä ja valmistaa sisäverhouksia (paneelit, lattialaudat) sekä rakenne- ja pihatuotteita. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on 130 000 kuutiometriä puujalostetuotteita.

Heinolan jatkojalostetehdas työllistää 46 henkilöä ja valmistaa liimalevytuotteita. Sen vuosituotantokapasiteetti on 20 000 kuutiometriä.


Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Pölkky konsernin sahat ja jatkojalostuslaitokset sijaitsevat Kuusamossa ja Taivalkoskella. Tuotannosta 80 % on mäntyä ja 20 % kuusta. Oulussa Pölkyllä on painekyllästyslaitos.
Pölkky Oy:n suurimmat omistajat ovat Jouko ja Antti Virranniemi. Konsernin liikevaihto on vuosittain noin 100 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 220 alan ammattilaista. Vuosittainen sahatavaratuotanto on 450 000 m3, josta jatkojalostetaan noin 40 prosenttia. Tuotannosta 70 prosenttia menee vientiin. Kuusamossa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi Pölkky Oy:llä on tuotantolaitokset Taivalkoskella ja Oulussa sekä Pohjois-Kuusamossa Kitkalla. www.polkky.fi


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News