UPM on ostanut venäläisen puunhankintayhtiön

UPM on hankkinut 99 % venäläisen puunhankintayhtiön ZAO Tikhvinsky Komplexny Lespromkhozin osakkeista sen noin 200 yksityiseltä osakkeenomistajalta. Yhtiön ostolla UPM haluaa varmistaa hyvälaatuisen puun saatavuutta Venäjältä sekä Venäjällä toimivien omien tuotantolaitosten että Suomen tehtaiden käyttöön.

Tikhvinsky Komplexny Lespromkhozilla on hakkuuoikeudet vajaan 200 000 hehtaarin metsäalalle Tikhvinin kunnan alueella Leningradin läänin itäosassa. Tikhvin sijaitsee noin 250 kilometriä Pietarista itään. Lisäksi yhtiöllä on kaksi pientä sahaa. Yhtiö työllistää vuodenajasta riippuen 500 – 700 henkilöä.

Yhtiön pääjohtajana jatkaa Juri Vasilievits Orlov. UPM:n tavoitteena on kehittää Tikhvinskyn henkilöstön osaamista ja tehostaa yhtiön toimintaa. Yhtiön metsänhoidon ja korjuumenetelmien kehittämiseksi UPM aloittaa projektin, jonka tavoitteena on kehittää käytännön työtapoja kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien vaatimukset täyttäviksi.

Lisätietoja:
Jaakko Sarantola, metsäjohtaja, UPM, puhelin 040 707 0221
Juhani Hongisto, metsäpäällikkö, UPM:n metsät ja puunhankinta Venäjällä,
puhelin 040 847 6730 tai +7 921 920 8470
Aili Piironen, viestintä, puhelin 02 04 15 02 21

UPM
Viestintä
24.11.2005


Toimituksille tiedoksi:

UPM on maailman johtavia painopaperinvalmistajia. Aikakauslehtipaperimarkkinoilla yhtiö on selvä markkinajohtaja. Konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli lähes 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on 33 400 henkilöä. Yhtiön päätuotteita ovat painopaperit, jalostusmateriaalit ja puuteollisuuden tuotteet. UPM:llä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Venäjällä yhtiöllä on vaneri- ja viilutehdas Chudovossa, saha Pestovossa, edustustot Moskovassa sekä Pietarissa ja puun hankintaorganisaatio Pietarissa. Yhtiö hankkii Venäjällä noin 5 miljoonaa m³ puuta vuosittain. UPM:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. Lisätietoja yhtiön internetsivuilla www.upm-kymmene.fi.