UPM on myynyt Ella Store Labels -liiketoiminnan MariSense Oy:lle

(UPM, Helsinki, 11.3.2009 klo 16.00) – UPM on myynyt Ella Store Labels -liiketoiminnan suomalaiselle MariSense Oy:lle, joka on osa MariCap -konsernia. Kaupan osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. Ylöjärvellä sijaitsevan Ella Store Labels -liiketoiminnan 15 työntekijää siirtyvät MariSense Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Ella Store Labels -liiketoiminta kehittää ja valmistaa sähköisiä hintanäyttöratkaisuja vähittäiskaupalle. Sähköiseen paperiin perustuvilla hintanäytöillä on erinomaiset optiset ominaisuudet ja ne ovat helposti luettavissa hyvän kontrastinsa ansiosta. Paperimaiset hintanäytöt ovat saaneet kiitosta vähittäiskaupoilta ja heidän asiakkailtaan. Järjestelmän avulla hintamerkinnät ovat aina oikeat.

"Ella Store Labels on omalla alueellaan kilpailukykyinen konsepti, joka mahdollistaa vähittäiskaupalle automatisoidun tavan reagoida hintamuutostarpeisiin ja parantaa myymälän tehokkuutta. Uskon, että MariSense Oy:n ydinosaaminen ja resurssit luovat Ella Store Labelsille hyvät onnistumisen edellytykset. UPM keskittyy kehittämään uusia liiketoiminta-alueita, jotka ovat lähempänä yhtiön liiketoiminnan ydintä, kuten biopolttoaineet, biokemikaalit, puumuovikomposiitit ja RFID-älytarrat," toteaa UPM konsernin yhteistyösuhteista ja kehityksestä vastaava johtaja Hans Sohlström.

MariSense Oy:n toimitusjohtaja Petteri Saarisen mukaan Ella Store Labels -liiketoiminnassa yhdistyvät mittavan tuotekehityspanostuksen kautta syntyneet teknologiainnovaatiot sekä merkittävät kasvumahdollisuudet: "Vähittäiskaupan hinnoitteludynamiikan maailmanlaajuinen muutos mahdollistaa Ella Store Labelsin nopean kasvun. Uskon vahvasti, että tämä liiketoimintakauppa tarjoaa Ella Store Labelsille erinomaiset edellytykset toteuttaa sen globaalia kasvustrategiaa MariCap -konsernissa."

Lisätietoja antavat:
Johtaja Hans Sohlström, UPM, Konsernin yhteistyösuhteet ja kehitys, puh. 0400 547 717
Toimitusjohtaja Petteri Saarinen, MariSense Oy, puh. 040 526 7466
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Göran Sundholm, MariCap Oy, puh. 050 514 3242

Ella Store Labels: www.ellastorelabels.com
MariCap: www.maricap.com

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. UPM:n palveluksessa on noin 25 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä.

MariSense Oy on helmikuussa 2009 tätä varten perustettu osa MariCap konsernia, jonka liiketoiminta muodostuu tuotekehityksestä, valmistuksesta ja markkinoinnista useilla toimialoilla. MariSense Oy kehittää ja markkinoi älykkäitä ratkaisuja perustuen sensorilaminaattiteknologiaan ja järjestelmäosaamiseen.