UPM odottaa Ympäristöministeriön kantaa Riponevan luonnonsuojeluarvoista

Metsähallitus on ilmoittanut UPM:lle, että sen suunnitelmissa on toimittaa UPM:lle puuta Riponevan kiistanalaiselta alueelta. UPM odottaa, että Ympäristöministeriö tarkistaa alueen luonnonsuojelulliset arvot. Useat suomalaiset luonnonsuojelujärjestöt ovat kyseenalaistaneet Metsähallituksen Virtain Riponevan alueella aloittamat hakkuut alueella pesivien kuukkelien suojeluun vedoten.

Metsähallituksen ja UPM:n välinen puukauppasopimus tehdään vuosittain. Tässä runkosopimuksessa sovitaan toimituksista tehtaittain ja puutavaralajeittain. Metsähallitus määrittelee itse hakkuukohteet.

UPM noudattaa toiminnassaan lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä omia ympäristöohjeitaan. Samaa se edellyttää sopimuskumppaneiltaan, myös Metsähallitukselta. UPM luottaa, että Metsähallitus toimii Riponevalla lain ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Suomessa lajikohtainen suojelu on määritelty laissa. Lakiin ei sisälly valtakunnallisesti silmälläpidettäviä lajeja, kuten kuukkelia.

Lisätietoja: Timo Lehesvirta, ympäristöpäällikkö, metsät ja puunhankinta Suomessa, puhelin 0204 16 3794 tai 0400 752 212

UPM
Viestintä
30.11.2004