UPM myy puunhankintayhtiönsä Venäjällä International Paperille

UPM ja International Paper ovat sopineet, että UPM myy omistusosuutensa
venäläisestä puunhankintayhtiö ZAO Tihvinsky Komplexny Lespromhosista
International Paperille. Sopimuksen mukaan yhtiön toiminta, sen vakituinen
henkilöstö sekä hakkuuoikeudet 184 000 hehtaarin metsäalueeseen Tihvinän
alueella Leningradin läänissä siirtyvät International Paper Russia Holding.
B.V.:lle. Kaupan osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkaista.
Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän viranomaisten hyväksynnän.

UPM hankki Tihvinskyn vuonna 2005 ja on kehittänyt yhtiön toimintaa ja
kannattavuutta merkittävästi. Yhtiölle myönnettiin vuonna 2007
FSC-metsäsertifikaatti, mikä on osoitus yhtiön onnistumisesta
ympäristöasioiden hoidossa.

"Olemme tyytyväisiä yritysostoon, joka on merkittävä osa
puunhankintastrategiamme toteuttamista", sanoo johtaja Franz Marx, joka vastaa
International Paperin Venäjän toiminnoista.

"Tikhvinsky on antanut UPM:lle mahdollisuuden perehtyä Venäjän metsätalouteen
sekä kehittää sitä. Yhtiön Venäjän puunhankinnan linjauksia on kuitenkin
uudelleen arvioitu ja olemme päättäneet myydä hakkuuoikeudet Tihvinässä",
toteaa UPM:n Metsä ja Sahat -liiketoiminta-alueen johtaja Tuomo Visanko.

Lisätietoja antavat:
UPM: johtaja Tuomo Visanko, UPM, Metsä ja Sahat -liiketoiminta-alue, puh. 0400
352 990
International Paper Russia: johtaja Sergei Tanaschuk, viestintä ja
yhteiskuntasuhteet, puh. +7 925 080 9790, sergei.tanaschuk@ipaper.com

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja
innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista
raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen
ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n
palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15
maassa. Liikevaihto vuonna 2010 oli 8,9 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on
listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

International Paper (NYSE:IP) on globaali paperia ja pakkauksia valmistava
yhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Pohjois-Amerikassa, Euroopassa,
Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä, Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Se
valmistaa päällystämättömiä papereita ja teollisuus- ja kuluttajapakkauksia ja
omistaa Pohjois-Amerikassa jakeluyhtiö xdedxin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee
Memphisissä Tenneseessä ja sen palveluksessa on noin 59 500 henkilöä yli 24
maassa. 2010 yhtiön nettomyynti oli yli 25 miljardia dollaria. Lisätietoja:
www.internationalpaper.com