UPM mukana yläkoululaisten Metsävisassa

Tiistaina 16. maaliskuuta 28 500 oppilasta 372 yläkoulussa kaikkialla Suomessa osallistui valtakunnalliseen Metsävisaan. Kaikkiaan 650 opettajaa tarkistaa visavastaukset, joiden perustella valitaan koulujen parhaat visailijat. Biologian ja maantieteen opettajien liiton, Suomen Metsäyhdistyksen, metsäkeskusten, metsäteollisuuden, Tapion, Nordean ja Suomen Metsäsäätiön yhteistyö, työpanos ja rahoitus mahdollistavat Metsävisan järjestämisen.

16.3. käytiin visan alkukilpailu luokkahuoneissa. Koulujen parhaat pääsevät maakunnallisiin kilpailuihin. Maakuntien voittajat ottavat osaa valtakunnalliseen loppukilpailuun 25.–26.5.2010 pääkaupunkiseudulla.

Ennen koulutason kilpailua opettajilla on ollut mahdollisuus tehdä esikarsintaa ja antaa oppilaiden harjoitella visaa varten Metsä-Älypää-nettipelillä, johon koottiin opetussuunnitelmien perusteisiin tukeutuvia ja tulevan Metsävisan teemoihin liittyviä kysymyksiä.

Eteläisimmät osallistujat ovat Hangossa ja Föglössä, pohjoisimmat Inarissa ja Kilpisjärvellä. Osallistumisaktiivisuus on korkein Lapissa, missä kaksi kolmasosaa kouluista osallistuu visaan, ja Etelä-Savossa, Kainuussa ja Satakunnassakin osallistumisprosentti on noin 70.

Metsävisa testaa luonnon perusilmiöiden ymmärtämistä

Ruotsissa on havahduttu siihen, että nuorten luonnonlukutaito on heikentynyt. Tiedot luonnon perusilmiöistä kuten fotosynteesistä, materiaalin kierrosta ja energian virtauksesta jäävät teoriatasolle, eikä niitä osata yhdistää luonnon tapahtumiin. Tämänvuotinen Metsävisa testaa suomalaisnuorten osaamista vastaavissa asioissa. Oppilaat saavat pohtia metsien merkitystä ajankohtaisten luonnonilmiöiden osatekijänä.

Lajien tunnistaminen ja luokittelu ovat perustana kaikelle luontoon liittyvälle oppimiselle. Kasvien keräys on tullut takaisin opetukseen. Siksi visailijat pääsevät myös muistelemaan tuttujen kasvien nimiä. Metsävisassa oppilaat ratkovat muitakin kulttuuriin, talouteen ja teollisuuteen sekä biologiaan liittyviä tehtäviä, joita yhdistää metsänäkökulma.

Koottua tietoa koko Suomen koulujen osaamisen tasosta saadaan kesän aikana. Suomen Metsäyhdistys ja Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry ryhtyvät seuraamaan metsän biologiaan liittyvien ilmiöiden ja lajintunnistuksen osaamista Metsävisan avulla.

Lukuisat opettajat ja metsäammattilaiset järjestävät palkintojenjaon ohessa metsäretkiä ja oppitunteja.

Lisätietoja Metsävisasta
www.metsavisa.fi