UPM lunastaa Myllykosken voimalaitoksen Vamy Oy:ltä

​(UPM, Helsinki, 29.6.2012 klo 14.00) - UPM lunastaa Myllykosken voimalaitoksen Vamy Oy:ltä aiemman sitoumuksen mukaisesti. Kauppahinta sisältyy Myllykosken sulkemissuunnitelman yhteydessä tehtyihin varauksiin.

Myllykoskella sijaitseva Vamy Oy:n voimalaitos on lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos, joka on tuottanut energiaa pääasiassa UPM Myllykosken paperitehtaalle. Voimalaitos on käyttänyt tuotannossa pääasiassa biopolttoaineita sekä lisäksi turvetta ja maakaasua. Voimalaitoksen pääkattilan teho on 88 megavattia. Vamy Oy on Vattenfall AB:n tytäryhtiö.

Lisätietoja antavat:
Sami Latva, lakimies, Paperiliiketoimintaryhmä, UPM, Puh. 020 415 0206, sami.latva@upm.com
Hannu Kostiainen, toimitusjohtaja, Vattenfall Oy, Puh. 0400 321 654, hannu.kostiainen@vattenfall.com 


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä, ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi


Vattenfall on Euroopan suurimpia sähkön tuottajia ja suurin lämmön tuottaja. Vattenfallin päätuotteet ovat sähkö, lämpö ja kaasu. Sähkön osalta Vattenfall toimii kaikissa arvoketjun osissa: tuotannossa, jakelussa ja myynnissä. Kaasun osalta Vattenfall keskittyy lähinnä myyntiin. Vattenfall käy myös kauppaa energialla ja louhii ruskohiiltä. Vattenfall toimii seuraavilla markkina-alueilla: Ruotsi, Saksa, Alankomaat, Iso-Britannia, Tanska, Suomi, Ranska ja Puola. Konsernin palveluksessa on runsaat 30 000 henkilöä. Emoyhtiö Vattenfall AB on kokonaan Ruotsin valtion omistuksessa. Liikevaihto vuonna 2011 oli 181,0 miljardia Ruotsin kruunua.


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News