UPM lopettaa päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon Jämsänkoskella

UPM jatkaa toimenpiteitä aikakauslehtipaperitoimialan kannattavuuden parantamiseksi elokuussa käynnistämänsä ohjelman mukaisesti. Mattapäällystettyä aikakauslehtipaperia (MFC) Jämsänkoskella tuottava PK 4 lopettaa aikakauslehtipaperin tuotannon vuonna 2006. PK 4 on käynnistynyt 1974 ja sen kapasiteetti on 120 000 tonnia vuodessa.

Koneelle etsitään vaihtoehtoista, kilpailukykyistä tuotantosuuntaa UPM:lle tärkeissä erikoispapereissa, kuten tarrapapereissa. Vaihtoehtona on myös konelinjan sulkeminen. Lopulliset päätökset tehdään vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä.

UPM:n Jämsänkosken tehdas valmistaa aikakauslehti- ja tarrapapereita yhteensä neljällä konelinjalla. Tehtaan vuosikapasiteetti on 870 000 tonnia ja sen palveluksessa työskentelee 870 henkilöä.

Viime viikolla UPM ilmoitti lomauttavansa Miramichin aikakauslehtipaperitehtaan kolmeksi kuukaudeksi kannattavuussyistä. Miramichin vuosikapasiteetti on 450 000 tonnia päällystettyä aikakauslehtipaperia.


Lisätietoja antaa:
Toimialajohtaja Jyrki Ovaska, Aikakauslehtipaperit, UPM, puh. 0204 15 0564


UPM
Viestintä
15.12.2005