UPM lopettaa Leivonmäen sahan toiminnan

(UPM, Helsinki, 15.8.2008 klo 13.00) – UPM:n Leivonmäellä sijaitsevaa sahaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa selvitettiin vaihtoehtoja sahan toiminnan jatkamiseksi tilanteessa, jossa tehdas on pitkään toiminut kannattamattomasti. Tilannetta ovat myös vaikeuttaneet neuvotteluiden aikana sahatavaran edelleen heikentynyt markkinatilanne, puuraaka-aineen epävarma saanti sekä korkea hintataso.

Kesäkuussa alkaneiden neuvottelujen perusteella UPM on päättänyt lopettaa Leivonmäen sahan toiminnan. Tehtaan toiminta loppuu vuoden 2008 aikana.

Leivonmäellä työskentelee yhteensä noin 60 henkilöä. UPM selvittää aktiivisesti heidän mahdollisuuksiaan siirtyä yhtiön muille tehtaille. Saha valmistaa kuusisahatavaraa, ja sen vuosituotantokapasiteetti on 80 000 kuutiometriä. Saha käyttää vuosittain noin 200 000 kuutiometriä kuusitukkeja. Leivonmäen saha sijaitsee nykyisessä Joutsan kunnassa, Jyväskylän eteläpuolella. Saha on ollut toiminnassa vuodesta 1960.

UPM:n sahaliiketoiminta valmistaa sahatavaraa ja jalosteita rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen ja puusepänteollisuuteen. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,2 miljoonaa kuutiometriä WISA-sahatavaraa ja jalosteita. UPM:n sahaliiketoiminnalla on 16 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n 7 sahaa Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella, Heinolassa, Porissa (Seikku) ja Leivonmäellä. UPM:n sahaliiketoiminta työllistää 1450 henkilöä.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Tuomo Visanko, UPM:n Sahaliiketoiminta, puh. 0400 352 990 (klo 13:30 jälkeen)