UPM listattu ainoana metsä- ja paperiteollisuusyrityksenä maailmanlaajuisesti Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

(UPM, Helsinki, 13.9.2012, klo 14.00) UPM:n Biofore-visio ja johdonmukainen panostaminen yritysvastuuseen on saanut tunnustusta: UPM on listattu ainoana metsä- ja paperiteollisuusyrityksenä maailmanlaajuisesti Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. UPM on valittu johtavaksi yritykseksi sekä perusresurssit-yläkategoriassa että metsä- ja paperiteollisuusyritysten sektorilla vuosiksi 2012-2013. Yhtiö valittiin niin eurooppalaiseen kuin globaaliin kestävän kehityksen indeksiin.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi seuraa maailman johtavia yrityksiä talouteen, ympäristöön ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvin kriteerein globaalisti ja alueellisesti. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareiden mukaan.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että työmme yritysvastuun saralla on saanut ulkopuolista tunnustusta. UPM on valittu johtavaksi yritykseksi sekä perusresurssit-yläkategoriassa että metsä- ja paperiteollisuusyritysten sektorilla Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Jatkuva parantaminen ympäristöasioissa sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun saralla on olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa. Kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet erityisesti materiaali- ja resurssitehokkuuteen – luomme vähemmästä enemmän, mikä on avaintekijä yhtiölle. Myös koko konsernia koskeva turvallisuusaloite on ollut etusijalla johtamisessa”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

UPM arvioitiin metsä- ja paperiteollisuussektorin ympäristöosa-alueella parhaaksi yritykseksi erittäin korkein pistein.

Dow Jonesin kestävän kehityksen selonteon julkaissut Sam Sustainable Asset Management AG toteaa raportissaan: ”UPM on noussut esiin metsä- ja paperiteollisuussektorin edelläkävijänä. Yrityksen Biofore-liiketoimintastrategia edistää voimakkaasti taloudellista, sosiaalista ja ympäristöasioiden kestävyyttä koko liiketoiminnassa.”

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittainen selonteko tarkastelee yrityksiä perusteellisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi muun muassa yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen hallintoon, riskienhallintaan, toimitusketjuun ja työvoimaan liittyviä käytäntöjä.

Lisätietoja antaa:
Marko Janhunen, johtaja, yhteistyö- ja yritysvastuu, UPM, puh. 02041 50572

Lue lisää UPM:n vastuullisuudesta osoitteissa: www.upmresponsibility.com (englanninkielinen sivusto) ja www.upm.com/FI/VASTUULLISUUS.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi


UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News