UPM lisää keräyspaperin käyttöä Kaipolan tehtaalla

UPM lisää keräyspaperin käyttöä laajentamalla Kaipolan tehtaan siistaamoa. Investoinnin seurauksena tehtaan siistamon kapasiteetti kasvaa yli 210 000 tonniin vuodessa. Siistatun kierrätyskuidun osuus tehtaan valmistamissa puhelinluettelo- ja sanomalehtipapereissa nousee keskimäärin yli 50 prosenttiin.

Siistaamoa laajennetaan uudistamalla nykyisen linjan käsittelyprosesseja. Laajennus valmistuu vuoden 2005 toisen neljänneksen aikana. Investoinnin kokonaisarvo yhdessä meneillään olevan siistaamon rumpu-uusinnan kanssa on noin 18 miljoonaa euroa.

UPM on painopaperivalmistajana maailman johtava keräyspaperin käyttäjä. Vuonna 2003 UPM hankki keräyspaperia noin 2,3 miljoonaa tonnia, mikä on runsas viidennes yhtiön tehtaitten käyttämästä kuituraaka-aineesta. Suomessa talteen otettavasta kotikeräyspaperista UPM käyttää kaksi kolmasosaa.

Kaipolan tehdas valmistaa päällystettyä aikakauslehtipaperia sekä luettelo- ja sanomalehtipapereita. Tehtaan tuotantokapasiteetti on yhteensä 700 000 tonnia vuodessa.


Lisätietoja antavat:
Toimialajohtaja Hartmut Wurster, UPM, Sanomalehtipaperit, puh. + 49 171 344 2805
Tehtaanjohtaja Raimo Malkki, UPM Kaipola, puh. 040-831 1588


UPM, Kaipola
Viestintä
28.4.2004