UPM laskee paperituotteidensa hiilijalanjäljen

(UPM, Helsinki, 25.6.2008 klo 14.15) – UPM on alkanut laskea paperituotteidensa hiilijalanjäljen. Laskelman avulla UPM haluaa auttaa asiakkaitaan arvioimaan oman toimintansa hiilijalanjäljen. Asiakas saa laskelmat Paper Profile -ympäristötuoteselosteen liitteenä.

UPM:n hiilijalanjälkilaskelmat perustuvat Euroopan paperinvalmistajien liiton CEPI:n kehittämään paperi- ja kartonkituotteiden hiilijalanjälkimalliin, jossa huomioidaan 10 eri tekijää.

UPM käyttää laskelmissaan kunkin paperikonelinjan vuosikeskiarvoja. Laskelmissa huomioidaan fossiilisen hiilidioksidin päästöt, joiden osuus paperiteollisuuden kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävin.

“Haluamme välittää asiakkaillemme tietoa papereistamme yhdenmukaisella tavalla ja siten auttaa heitä arvioimaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia mahdollisimman hyvin. Paper Profile -ympäristötuoteseloste kertoo laajasti paperin valmistuksesta aiheutuvista ympäristövaikutuksista sekä tuotteen koostumuksesta. Hiilijalanjälkilaskelma sen liitteenä on hyvä lisä”, sanoo ympäristöpäällikkö Päivi Rissanen.

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Päivi Rissanen, puhelin 020 416 2252
Ympäristöanalyytikko Natasha Rubanin-Hildén, puhelin 020 415 0758

Toimituksille tiedoksi

CEPI:n paperi- ja kartonkituotteille kehitetty hiilijalanjälkimalli julkaistiin marraskuussa 2007. Malli huomioi seuraavat tekijät:
– Metsien hiilensidonta
–Tuotteisiin sitoutunut hiili
–Tuotetta valmistavan tuotantolaitoksen kasvihuonekaasupäästöt
– Kuidun valmistuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt
– Muiden raaka-aineiden ja polttoaineiden tuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt
– Ostosähköön, -höyryyn ja -lämpöön liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
– Kuljetuksista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt
– Tuotteen käytöstä aiheutuvat päästöt
– Tuotteen elinkaaren loppuun liittyvät päästöt
– Vältetyt päästöt

Lisätietoja: www.cepi.org

Paper Profile on vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste, joka antaa paperin ostajalle taustatietoa tuotteen ympäristön kannalta oleellisista tekijöistä yhtenäisellä tavalla. Se on johtavien paperinvalmistajien kehittämä ja käyttämä tuoteseloste. www.paperprofile.com.