UPM lahjoittaa Lappeenrannan tekniselle yliopistolle professuurin

(UPM, Helsinki, 2.7.2007 klo 10.00) – Tekniikan tohtori Isko Kajanto on nimitetty UPM:n Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle (LTY) lahjoittaman paperinjalostuksen professuurin virkaan. Kajanto työskentelee puolet ajastaan LTY:n kemiantekniikan osastolla ja toisen puolen UPM:n Tutkimuskeskuksessa Lappeenrannassa, jossa hänen vastuualueenaan on nanoteknologiatutkimus.

Viiden vuoden määräaikainen professuuri alkaa vuoden 2007 elokuussa.

"Uusi professuuri täydentää UPM:n ja yliopiston tutkimustoimintaa ja tiivistää yhteistyötämme entisestään. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yhdistää kahden organisaation näkemykset molempia tukevan tutkimuksen pohjaksi", sanoo johtaja Timo Koskinen UPM:n Tutkimuskeskuksesta.

UPM:n palvelukseen Isko Kajanto siirtyy syyskuun alussa suomalaisen metsäteollisuuden omistamasta tutkimuslaitoksesta KCL:stä, jossa hän on toiminut komposiitti- ja pakkausmateriaalien tutkimuskoordinaattorina. Yliopistolla hän vastaa opetuksesta ja paperinjalostuksen korkeatasoisesta kansainvälisestä tutkimuksesta. Metsäteollisuus on yksi LTY:n strategisista vahvuusalueista, ja paperinjalostus on yksi sen keskeisiä toiminta-alueita.

UPM:n paperitoimitalojen tutkimus- ja kehitystoiminnoissa työskentelee maailmanlaajuisesti yli 200 tutkijaa. Heistä noin 160 työskentelee Lappeenrannan tutkimuskeskuksessa, joka keskittyy kuituihin ja kuituraaka-aineisiin, paperiin, päällystykseen, painatukseen sekä tuotannon tukemiseen ja ympäristöön liittyviin tutkimuksiin.

UPM:n kierrätyskuitututkimus on keskitetty Saksan Augsburgiin ja Pohjois-Amerikan toimintojen tukeminen Grand Rapidsiin Minnesotaan. Huhtikuussa toimintansa aloittanut Aasian tutkimuskeskus Changshussa Kiinassa tutkii paikallisten kuituraaka-aineiden käyttömahdollisuuksia paperinvalmistuksessa sekä keskittyy yhtiön paikallisen tuotannon ja teknisen asiakaspalvelun tukemiseen.

Lisätietoja antaa:
Johtaja, Timo Koskinen, UPM Tutkimuskeskus, puh. 040 732 5056

UPM lyhyesti:
UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 28 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. www.upm-kymmene.fi