UPM korottaa aikakauslehtipaperien hintoja Euroopassa

UPM korottaa Euroopassa päällystetyn ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin hintoja 6-8 %. Hinnankorotus astuu voimaan 1.9.2005 ja koskee uusia sopimuksia ja kauppoja.


UPM
Viestintä
10.8.2005