UPM kirjaa vuoden 2007 viimeiselle neljännekselle myyntivoittoa 58 miljoonaa euroa

(UPM, Helsinki 14.1.2008 klo 9.45) – UPM:n vuoden 2007 viimeisen neljänneksen tulokseen sisältyy verovapaata myyntivoittoa 58 miljoonaa euroa yhtiön lokakuussa ilmoittamasta satamaoperaattoreiden Rauma Stevedoring Oy:n ja Botnia Shipping Oy:n myynnistä.

Myyntivoiton lisäksi UPM kirjaa vuoden 2007 viimeiselle neljännekselle kertaluonteisia kuluja nettona yhteensä noin 108 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyvät aiemmin ilmoitetut Miramichin paperitehtaan sulkemisesta ja Yhdysvalloissa nostetuista ryhmäkanteista aiheutuneet kulut.

Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät ovat nettona yhteensä kulua noin 50 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiö kirjaa vuoden 2007 viimeiselle neljännekselle kertaluonteisina erinä veroihin noin 38 miljoonan euron kulun laskennallisen verosaatavan vähennyksestä Kanadassa pääasiassa veroasteen laskun seurauksena.

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658