UPM kirjaa vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä kertaluonteisia tuottoja nettona 392 miljoonaa euroa

UPM kirjaa noin 246 miljoonan euron positiivisen erän liikevoittoon ja vähentää vastaavalla summalla taseen eläkevelkaa. Lisäksi osakkuusyhtiöiden osalta vaikutus on noin 10 miljoonaa euroa. Suomen työeläkejärjestelmään (TEL) tehtyjen muutosten vuoksi TEL:n työkyvyttömyysosa käsitellään IFRS-tilinpäätöksissä maksuperusteisena järjestelmänä eikä etuuspohjaisena järjestelmänä.

Haindlin hankinnan yhteydessä vuonna 2001 sen netto-omaisuudelle määriteltiin uudet arvot verotuksessa. Koska verokäsittelyyn liittyvä epävarmuus on nyt poistunut, UPM kirjaa laskennallisen verovelan vähennykseksi noin 284 miljoonaa euroa. Vastaavalla summalla hyvitetään tuloslaskelman veroja. Kun otetaan huomioon verotuksessa vähennyskelpoinen osuus liikearvosta, niin kassaperusteinen positiivinen vaikutus on tulevina vuosina noin 400 miljoonaa euroa.

UPM kirjaa noin 30 miljoonaa euroa muita konsernin rakennemuutokseen ja Ison-Britannian puunhankintasopimukseen liittyviä kuluja. Pörssiyhtiön osakkeiden 26 miljoonan euron alaskirjaus vuodelta 2003 palautetaan.

UPM ilmoitti syyskuussa 2004 Miramichin sellutehtaan sulkemisesta Kanadassa. Tämän johdosta UPM tekee noin 78 miljoonan euron alaskirjauksen. Lisäksi UPM kirjaa sulkemiseen liittyviä kassaperusteisia kuluja 32 miljoonaa euroa. Samoin UPM on ilmoittanut kirjaavansa puutuotetoimialan rakennemuutoksesta noin 34 miljoonan euron kulut.

Yhteensä vuoden 2004 viimeisen neljänneksen kertaluonteiset tuotot ovat nettona 392 miljoonaa euroa, josta liikevoitossa on 72 miljoonaa euroa, liikevoiton jälkeen 36 miljoonaa euroa ja veroissa 284 miljoonaa euroa.

UPM:n kertaluonteiset tuotot vuonna 2004 ovat yhteensä 737 miljoonaa euroa netto mukaan lukien tammi-syyskuussa kirjatut 345 miljoonan euron kertaluonteiset tuotot. Vuoden 2004 kertaluonteisista tuotoista 182 miljoonaa euroa kirjataan liikevoittoon, 36 miljoonaa euroa liikevoiton jälkeen ja 519 miljoonaa euroa veroihin.

 

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, puh. 0204 15 0658


UPM
Viestintä
18.1.2005